آقای سلطانی رئیس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان برخوار در گفتگو با خبرنگار شمال اصفهان گفت : با توجه به اینکه سامانه هوشمند بازرسی انتخابات وزارت کشور (سهبا ) با رویکرد هر شهروند یک بازرس به منظور استفاده از گزارشات مردمی پیرامون نحوه ی برگزاری انتخابات راه اندازی شده است، مردم فهیم شهرستان برخوار میتوانند به […]

آقای سلطانی رئیس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان برخوار در گفتگو با خبرنگار شمال اصفهان گفت : با توجه به اینکه سامانه هوشمند بازرسی انتخابات وزارت کشور (سهبا ) با رویکرد هر شهروند یک
بازرس به منظور استفاده از گزارشات مردمی پیرامون نحوه ی برگزاری انتخابات
راه اندازی شده است، مردم فهیم شهرستان برخوار میتوانند به منظور
همکاری با مجریان انتخابات شهرستان از شروع تبلیغات کاندیدهای محترم تا پایان اعلام نتیجه انتخابات در صورت مشاهده هر گونه تخلف
انتخاباتی موارد را به شماره ۳۰۰۰۳۳۹ پیامک نمایید.