به گزارش صدای برخوار ؛علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار در تکمیل این خبربیان داشت: درراستای اجرای آموزش های مهارتی درشهرستان برخوار، جلسه ای با حضور منیره عامری رئیس اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی شهرستان درمحل اداره کارشهرستان برگزارگردید. دراین جلسه علیرضا ملک پور ضمن معرفی امکانات و برنامه ریزی برای […]

به گزارش صدای برخوار ؛علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار در تکمیل این خبربیان داشت: درراستای اجرای آموزش های مهارتی درشهرستان برخوار، جلسه ای با حضور منیره عامری رئیس اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی شهرستان درمحل اداره کارشهرستان برگزارگردید.
دراین جلسه علیرضا ملک پور ضمن معرفی امکانات و برنامه ریزی برای اجرای آموزش های مهارتی جدید و کاربردی، پیرامون همکاری های دو جانبه و اجرای آموزش های مورد نیاز در جهت اشتغالزایی شهرستان اعلام آمادگی کرد.
درادامه رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار خواستار تهیه مجموعه ای از نیازهای آموزشی مهارتی با همکاری اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان و همچنین تعاملات بیشتر در راستای تربیت مهارت جویان بیمه بیکاری شد.

منیره عامری نیز با قدردانی از اجرای فعالیت های رو به رشد و تاثیرگذار مرکز افزود: باتوجه به اهمیت کاریابی های شهرستان درخصوص معرفی مهارت آموختگان به بنگاههای اقتصادی وصنفی، لازمه همکاری دوجانبه با دفاترکاریابی شهرستان راتاکید نمود.

/انتهای پیام/