شمال اصفهان؛معاون رئیس جمهور: تلاش کردیم تا این حلقه ظالمانه و سختی که به دور ملت ایران کشیده بودند تا ایران نتواند از ظرفیت های خود استفاده کند را پاره کنیم. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقرنوبخت در حاشیه افتتاح چند پروژه در شاهین شهر گفت: دوستان من در هیأت دولت با تمام توان به […]

شمال اصفهان؛معاون رئیس جمهور: تلاش کردیم تا این حلقه ظالمانه و سختی که به دور ملت ایران کشیده بودند تا ایران نتواند از ظرفیت های خود استفاده کند را پاره کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقرنوبخت در حاشیه افتتاح چند پروژه در شاهین شهر گفت: دوستان من در هیأت دولت با تمام توان به دنبال خدمت هستند اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد ممکن است با کندی صورت گیرد.

وی با اشاره به مشکلاتی که تحریم برای کشور به دنبال داشته افزود: تلاش کردیم تا این حلقه ظالمانه و سختی که به دور ملت ایران کشیده بودند تا ایران نتواند از ظرفیت های خود استفاده کند را پاره کنیم.

معاون رئیس جمهور گفت:همه مواردی که گفته شده و انتظار هست که حقیر آن ها را انجام دهم نیازمند منابع مالی است؛ اگر دولتی به دنبال خدمت باشد باید دنبال تامین مالی باشد.

نوبخت/ تلاش کردیم حلقه ظالمانه تحریم را پاره کنیم

.

نوبخت/ تلاش کردیم حلقه ظالمانه تحریم را پاره کنیم

.

نوبخت/ تلاش کردیم حلقه ظالمانه تحریم را پاره کنیم