به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از آوای برخوار؛نمایشگاه مستقیم انگور باغات دولت آباد در میدان ولی عصر این شهر برپا شد.علی کیانی در گفتگو با خبرنگار آوای برخوار گفت: نمایشگان عرضه مستقیم انگور باغات دولت اباد به همت شهرداری دولت آباد وبا هدف همایت از کشاورزان وساماندهی وجلوگیری از تصادفات در میدان ورودی شهر دولت […]

به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از آوای برخوار؛نمایشگاه مستقیم انگور باغات دولت آباد در میدان ولی عصر این شهر برپا شد.
علی کیانی در گفتگو با خبرنگار آوای برخوار گفت: نمایشگان عرضه مستقیم انگور باغات دولت اباد به همت شهرداری دولت آباد وبا هدف همایت از کشاورزان وساماندهی وجلوگیری از تصادفات در میدان ورودی شهر دولت اباد برپاشد

نمایشگاه مستقیم انگور باغات دولت آباد در میدان ولی عصر این شهر برپا شد.

مسئول روابط عمومی شهرداری دولت آباد ضمن دعوت از کشاورزان جهت فروش انگور در این نمایشگاه افزود: انگور یکی از مهمترین ومعروفترین محصول باغات شهر دولت آباد است و شهرت آن در استان وکشور ربانزد می باشد.
کشاورزان دولت آبادی بصورت پراکنده در کنار میدان ولی عصر وخیابان های اطراف میدان اقدام به فروش انگور می کردند که این اقدام ضمن خطراتی که برای آنها ورانندگان داشت ،برای ورودی شهر نیز چهره نامناسبی را ایجاد نموده بود،لذا شهرداری به جهت رفع مشکلات ایجاد شده وحمایت از کشاورزان اقدام به برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم انگور در میدان ولی عصر نمود.