به گزارش شمال اصفهان؛ به همت وتلاش برادر مرتضی منصوری یکی از اهالی شهر حبیب آباد نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام پیاده سازی شده است. این نمایشگاه در خیمه هیئت محبان حضرت قاسم (ع) جنب حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع)حبیب اباد از اول محرم دایر گردید و تا ۱۲ محرم از ساعت […]

به گزارش شمال اصفهان؛ به همت وتلاش برادر مرتضی منصوری یکی از اهالی شهر حبیب آباد نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام پیاده سازی شده است.
این نمایشگاه در خیمه هیئت محبان حضرت قاسم (ع) جنب حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع)حبیب اباد از اول محرم دایر گردید و تا ۱۲ محرم از ساعت ۱۷ الی ۲۳ میزبان شما عزاداران می باشد.

نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام در حبیب آباد

.

نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام در حبیب آباد

.

نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام در حبیب آباد

.

نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام در حبیب آباد

.

نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام در حبیب آباد

.

نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام در حبیب آباد

.

نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام در حبیب آباد

.

نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام در حبیب آباد

.

نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام در حبیب آباد

.

نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام در حبیب آباد

.

نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام در حبیب آباد

.

نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام در حبیب آباد

.

نمایشگاه تصویر سازی وقایع کربلا تا شام در حبیب آباد