صدای برخوار ؛ حاجی دلیگانی نماینده مردمی شهرستان های شاهین شهر میمه و برخوار با اشاره به تصمیم بسیار اشتباه استاندار قبلی مبنی بر انتقال پساب تصفیه خانه حبیب آباد تصمیم مجددا این موضوع را بسیار نگران کننده دانست

به گزارش صدای برخوار ؛ در جسله بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری حسینعلی حاجی در حضور سایر نمایندگان استان اصفهان و مسئولین ملی دردفاع از مردم حوزه انتخابیه شهرستان های شاهین شهر و میمه وبرخوار گفت :
🔺این جلسه به نظر میرسد کارشناسی است و دارای نگاه کارشناسی و عدالت محورانه باید باشد
🔺ما مباحثی را درخارج از استان داریم ولی انتظار داریم داخل استان نگاه کارشناسی و عدالت محورانه باشد
🔺دو شهرستان ما ۴۵۰هزار نفر جمعیت دارند ولی توجهی به این دوشهرستان نمیشود و مسئولین کشوری به شمال اصفهان که دوشهرستان ما واقع هستند بی توجه هستند
🔺استاندار اسبق اصفهان تصمیم بسیار اشتباهی را مبنی بر انتقال پساب تصفیه خانه حبیب آباد گرفت و هم اکنون برخی این تصمیم را مجددا مطرح میکنند که این موضوع بسیار نگران کننده است
🔺بینی و بین الله تمام نظرات کارشناسی میگوید در دشت برخوار فاجعه اتفاق افتاده است!!
🔺باید اگر آبی هست به دشت برخوار تزریق شود چرا که ما روی ۲۸۰متری آب برداشت میکنیم و قنوات خشک شده است…
🔺مردم ما آدم هایی نیستند که اقدام غیرقانونی انجام بدهند، ولی مثل اینکه پاداش به افرادی داده میشود که اقدام خلاف قانون انجام میدهند!
🔺 ۳۰سال پیش مردم پول داده اند آب خریداری کرده اند اگر آب نیست تمام قراردادهای بعد از ما نیز نباید آب دریافت کنند

/انتهای پیام/