به گزارش صدای برخوار ؛ امور برق شهرستان برخوار در راستای تکریم مشترکین و همزمان با عید سعید قربان اقدام به نصب یکدستگاه ترانسفورماتور ۲۰۰کیوولت آمپر به همراه تابلو توزیع ۴۰۰ آمپر در میدان قدس شهر دستگرد نمود. محمدرضا معینی، مدیر امور برق شهرستان برخوار، در تشریح این خبر افزود: هدف از اجرای این پروژه […]

به گزارش صدای برخوار ؛ امور برق شهرستان برخوار در راستای تکریم مشترکین و همزمان با عید سعید قربان اقدام به نصب یکدستگاه ترانسفورماتور ۲۰۰کیوولت آمپر به همراه تابلو توزیع ۴۰۰ آمپر در میدان قدس شهر دستگرد نمود. محمدرضا معینی، مدیر امور برق شهرستان برخوار، در تشریح این خبر افزود: هدف از اجرای این پروژه بارگذاری متعادل در پستهای توزیع با توجه به فرا رسیدن ایام پیک بار تابستان، افزایش ظرفیت شبکه، بهبود ضریب بهره برداری و جلوگیری از بروز خسارت به تاسیسات مشترکین و شبکه را عنوان کرد. وی در پایان خاطر نشان کرد جهت اجرا و عملیاتی شدن پروژه مذکور اعتباری بالغ بر ۳۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت توزیع برق استان(تخصیص امور برق شهرستان برخوار)هزینه گردید.

/انتهای پیام/