به گزارش شمال اصفهان/ اولین پروژه سیتی سنتر سیمرغ در سال ۹۶ با همت، تلاش و پیگیری های مدیریت سیتی سنتر سیمرغ سرهنگ خلبان حسین رجبی کلید خورد ،تابلو بزرگ ۳۰متری (در ابعاد ۶×۵ )سیتی سنتر سیمرغ با همکاری وزارت محترم راه روز دوشنبه ۷فرورین در کنار اتوبان معلم نصب و به بهربرداری رسید. شماره […]

به گزارش شمال اصفهان/ اولین پروژه سیتی سنتر سیمرغ در سال ۹۶ با همت، تلاش و پیگیری های مدیریت سیتی سنتر سیمرغ سرهنگ خلبان حسین رجبی کلید خورد ،تابلو بزرگ ۳۰متری (در ابعاد ۶×۵ )سیتی سنتر سیمرغ با همکاری وزارت محترم راه روز دوشنبه ۷فرورین در کنار اتوبان معلم نصب و به بهربرداری رسید.

نصب تابلو سیتی سنتر سیمرغ در اتوبان معلم

/انتهای پیام/