نبودزیرساخت ھای فرھنگی و مناسب از جمله فرھنگسرا و سینمااز جمله مشکلات این شھرستان که مسئولان باید برای فراھم کردن این زیرساختھای فرھنگی اقدام کنند

به گزارش صدای برخوار ؛رئیس فرھنگ و ارشاد اسلامی برخوار گفت: نبودزیرساخت ھای فرھنگی و مناسب از جمله فرھنگسرا و سینمااز جمله مشکلات این شھرستان که مسئولان باید برای فراھم کردن این زیرساختھای فرھنگی اقدام کنند.

به گزارش طلوع برخوار،داود صابری درجمع محفل خانوادگی ھنرمندان در خانه قدیمی دایزاده (نوری)شھردستگرد
افزود:شھرستان برخوار از پتانسیل و نیروی انسانی خوبی برخوردار است اما نبود مکان مناسب برای تجمع این ھنرمندان از جمله مھمترین مشکلات این شھرستان است.

وی تصریح کرد: نبود فرھنگسرا به عنوان مکانی فرھنگی برای جوانان صاحب ذوق و ھنر در شھرستان برخوار بیش از پیش احساس می شود.

رئیس فرھنگ و ارشاد اسلامی برخوار اظھار داشت: متاسفانه در برخی موارد می بینیم که اوقات فراغت بسیاری از جوانان صرف کارھای کم ارزش و حتی خطرناک شده است و یکی از دلایل حضور جوانان درقھوه خانه ھاو دیگر اماکن پرخطر، کمبود مکان ھای فرھنگی می باشد.

صابری عنوان کرد : اگر در برخوار برای ارتقای سطح فرھنگی، فرھنگسرا داشته باشد،جوانان ونوجوانان استقبال می کنند.
وی در ادامه گفت:به زودی خانه قدیم دایزاده (نوری)به عنوان موسسه فرھنگی افتتاح و در آن کلاس ھای ھنری و برنامه ھای فرھنگی برگزار می شود.

در این محفل ھنرمندان صنایع دستی ازجمله میناکاری،ویترای ،نما کاشی و خوشنویسان ضمن فعالیت ھنری ،ھنرھای خود را به نمایش گذاشتند و مردم نیز از فضای ھنری و موسیقی اصیل ایرانی فیض بردند.

جشنواره غذاھای سنتی نیز با ھدف ایجاد شادی، نشاط و آشنایی جوانان با غذاھای سنتی و محلی از دیگر برنامه ھای این محفل بود که مورد استقبال مردم قرار گرفت.

/انتهای پیام/طلوع برخوار