به گزارش شمال اصفهان؛زمین های مرحوم محمد ملک التجار ۱۲۵ سال قبل در شهر خورزوق برخوار وقف شده است .این زمین ها ۲۳ طاق از ۲۴ طاق مزرعه کشاورزی سلطان آباد خورزوق است که حدودا ۳۰۰ هکتار می شود .برای این زمین ها تاکنون ۱۲۰ مستاجر شناسایی شده است .این زمین ها که به عنوان […]

به گزارش شمال اصفهان؛زمین های مرحوم محمد ملک التجار ۱۲۵ سال قبل در شهر خورزوق برخوار وقف شده است .
این زمین ها ۲۳ طاق از ۲۴ طاق مزرعه کشاورزی سلطان آباد خورزوق است که حدودا ۳۰۰ هکتار می شود .
برای این زمین ها تاکنون ۱۲۰ مستاجر شناسایی شده است .
این زمین ها که به عنوان بزرگترین موقوفه در شهرستان برخوار است ۱۲ نیت دارد .
سید علی فاطمی کارشناس اداره اوقاف و امور خیریه برخوار گفت:‌ نیت های موقوفه مرحوم محمد ملک التجار در زمینه روضه خوانی سیدالشهدا ، تعزیه خوانی سید الشهدا، کمک به فقرا و ارحام،‌ رد مظالم،‌ هزینه های دارو و درمان نیازمندان،‌ برگزاری مراسم های مذهبی ،‌ روشنایی و کمک به زوار عتبات عالیات ،‌پرداخت خمس،‌ زکات، دادن افطار در ماه رمضان می باشد .
مستاجرین که بسیاری از آنها بیش از ده ها سال است بر روی این زمینها فعالیت می کنند اجاره های خود را به اداره اوقاف و امور خیریه برای اجرای نیت واقف پرداخت می کنند .
‌حجت الاسلام فاضلی سرپرست اداره اوقاف وامور خیریه برخوار گفت: در شهرستان برخوار ۶۴ موقوفه با بیش از ۳۳۷ رقبه و مستاجر دارد که قدیمی ترین موقوفه موقوفه میرزا علی اکبر خانی در فضل آباد دولت آباد و بزرگترین موقوفه موقوفه محمد ملک التجار در خورزوق است .
وقف زنده ماندن نام و یاد همیشگی واقف است که برای وقف جدید باید با توجه به نیاز روز جامعه در این زمینه اقدام کرد .
محمد طغیانی کارشناس حقوقی و ثبتی اداره اوقاف و امور خیریه برخوار گفت:‌ بهترین راهکتار برای وقف جدید ترویج فرهنگ وقف و شفاف سازی اجرای نیات واقفان خیر اندیش است که برای ثبت وقف جدید می توان با مشاوره کارشناسان ادارت اوقاف و امور خیریه در این زمینه اقدام نمود .
‌امسال در شهرستان برخوار چهار وقف جدید در شهرهای کمشچه و شاپور آباد انجام شده است .
با توجه به نیازهای روز جامعه می توان در راستای کمک به ازدواج خانواده های نیازمند، نشر معارف قرانی ، برگزاری مراسم های مذهبی و کمک به مددجویان اجتماعی وقف نمود.

موقوفه مرحوم ملک التجار قدیمی ترین موقوفه شهرستان برخوار

.

موقوفه مرحوم ملک التجار قدیمی ترین موقوفه شهرستان برخوار

.

موقوفه مرحوم ملک التجار قدیمی ترین موقوفه شهرستان برخوار

.

موقوفه مرحوم ملک التجار قدیمی ترین موقوفه شهرستان برخوار

.

موقوفه مرحوم ملک التجار قدیمی ترین موقوفه شهرستان برخوار