صدای برخوار ؛ یک واحد ذوب ضایعات آلومینیومی به دلیل آلودگی محیط زیست و رعایت نکردن ضوابط زیست محیطی و با توجه به صدور اخطار، در حاشیه شهر برخوار مهر و موم شد.

به گزارش صدای برخوار ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گفت: در پی دریافت شکایات مردمی مبنی بر ایجاد آلودگی ناشی از یک واحد ذوب ضایعات آلومینیوم، ضمن هماهنگی با مقام قضایی، این واحد‌مهر و موم شد.
محمد ولیدمغربی افزود: این واحد‌ها که با کاربری غیرصنعتی هستند، با اتباع خارجی بصورت غیر قانونی در ساعات شبانه فعالیت داشته و با بی توجهی به اخطار‌های صادره موجب آلودگی محیط زیست می‌شوند.
وی گفت: بیشتر این واحد‌ها به صورت غیرمجاز در حاشیه شهر فعالیت دارند و با ذوب ضایعات آلومینیوم در کوره‌های غیرمجاز باعث انتشار گاز‌های سمی و آلودگی هوا می‌شوند.

/انتهای پیام/