صدای برخوار-سرپرست اداره ورزش و جوانان برخوار گفت: مطالبات ورزشکاران برخوار بحق است و امیدوارم بتوانم نسبت به حل مشکلات ورزشکاران قدم های خوبی بردارم.

علیرضا ربیع درگفت و گو با صدای برخوار افزود:تاکنون جلسات متعددی با ورزشکاران شهرهای مختلف برگزار شد و از نزدیک در زمینه مشکلات آن ها به بحث و تبادل نر پرداختیم . مطالبات ورزشکاران بحق است به عنوان مثال خواسته ورزشکاران جبیب آباد سالن ورزشی و تجهیزات بود که با همکاری آموزش و پرورش برای اختصاص یافتن یک سالن برای ورزشکاران حبیب آباد هماهنگی های لازم انجام شد همچنین مقرر شد اداره ورزش و جوانان امکانات ورزشی مثل توپ و تور را در اختیار ورزشکاران قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه تهیه لباس و هزینه کلاس های ورزشی برای برخی از خانواده ها مقدور نیست ، تصریح کرد: طرح ورزش رایگان از جمله برنامه های است که درصد اجرای آن در شهرستان هستیم و مجموعه تختی سالن کشتی و رزمی از شهرویر ماه به صورت رایگان فعالیت می کنند.
سرپرست اداره ورزش و جوانان تاکید کرد: توسعه زیرساخت های ورزشی اهمیت زیادی دارد ، همچنین باید برای حضور ورزشکاران برخوار در لیگ های برتر و کسب عناوین قهرمانی زمینه های لازم فراهم شود .
ربیع با اشاره به اینکه تاگنون دستوری برای تعطیلی باشگاه ها ابلاغ نشده تصریح کرد:جمعیت ورزشکاران در باشگاه ها به حداقل رسیده تا در زمینه آموزش و پروتکل های بهداشتی بهتر عمل کنند. تعدادی از باشگاه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت می کنند بازرسان نیز هر ماه بازرسی انجام می دهند اگر گزارشی درخصوص عدم رعایت پروتکل ها بهداشتی ارسال شود؛ بررسی می شود.
انتهای پیام /طغیانی