به گزارش پایگاه خبری شمال اصفهان؛به مناسبت روز ۱۵ خرداد باشگاه فرهنگی ورزشی سپهر سیدالکریم(علیه السلام) برگزار می نماید: میثاق با شهدا در گلزار شهدای اصفهان و مسابقه فوتبال ویژه تیم های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ سال در ورزشگاه شهدای پرواز ،روبروی گلزار شهدای اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شمال اصفهان؛به مناسبت روز ۱۵ خرداد باشگاه فرهنگی ورزشی سپهر سیدالکریم(علیه السلام) برگزار می نماید:

میثاق با شهدا در گلزار شهدای اصفهان و مسابقه فوتبال ویژه تیم های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ سال در ورزشگاه شهدای پرواز ،روبروی گلزار شهدای اصفهان