به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با گرامیداشت هفته امور تربیتی مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد .مهرداد داوری کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش برخوار گفت:‌ این مسابقات با حضور ۹ تیم و بیش از ۹۹ بازیکن از کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار […]

به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با گرامیداشت هفته امور تربیتی مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد .
مهرداد داوری کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش برخوار گفت:‌ این مسابقات با حضور ۹ تیم و بیش از ۹۹ بازیکن از کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار بصورت دو حذفی برگزار شد .
در این مسابقات تیم های ادیب حبیب آباد، اداره آموزش و پرورش و شهید مصطفی خمینی شهر سین به ترتیب اول تا سوم شدند .
مسابقات والیبال کارکنان مدارس برخوار از یک تا ۱۰ اسفند در سالن ورزشی غدیر برخوار برگزار شد .

مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد

.

مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد

.

مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد

.

مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد

.

مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد

.

مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد

.

مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد

.

مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد

.

مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد

.

مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد

.

مسابقات والیبال کارکنان و فرهنگیان مدارس برخوار برگزار شد

/انتهای پیام/