به گزارش شمال اصفهان؛به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ویژه برنامه ای در روز ۵ شنبه ۲۷/۸/۹۵ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حبیب آباد برگزار گردید. در این مراسم ۱۲۰ نفر از اعضای فعال دختر و پسر کانون شرکت داشتند. برنامه های اجرایی د راین مراسم شامل: اجرای دکلمه، سرود، نمایش خلاق، مداحی، […]

به گزارش شمال اصفهان؛به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ویژه برنامه ای در روز ۵ شنبه ۲۷/۸/۹۵ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حبیب آباد برگزار گردید. در این مراسم ۱۲۰ نفر از اعضای فعال دختر و پسر کانون شرکت داشتند. برنامه های اجرایی د راین مراسم شامل: اجرای دکلمه، سرود، نمایش خلاق، مداحی، قصه گویی، سوگندنامه کتابخوانی و در پایان تقدیر از اعضای برتر کتابخوان بود. برپایی نمایشگاه و فروشگاه کتاب از جمله بخش های جانبی این مراسم بود. این نمایشگاه تا نیمه آذر ماه با ۲۵% تخفیف در محل کانون پرورش فکری حبیب آباد دائر میباشد. بازدید از نمایشگاه کتاب برای عموم آزاد است.
گفتنی است در این مراسم کتابداران کتابخانه دین و دانش حبیب آباد (سرکارخانم زهرا صفری و سرکارخانم اکرم مهوری) به عنوان کتابداران برتر استان اصفهان انتخاب شدند

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد

.

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد

.

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد

.

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد

.

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد

.

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد

.

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد

.

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد

.

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد

.

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد

.

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد

.

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد

.

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد

.

مراسم شکوه دانایی در مرکز فرهنگی هنری حبیب آباد برگزار شد