صدای برخوار- بهرام کریمی علویجه به عنوان مدیر جهاد کشاورزی برخوار معرفی شد.

صدای برخوار- بهرام کریمی علویجه به عنوان مدیر جهاد کشاورزی برخوار معرفی شد.
به گزارش صدای برخوار، در مراسمی با حضور آقای مهندس مجتبی فوقی، مدیر حوزه ریاست سازمان، مهندس گودرز صادقی معاون توسعه مدیریت و منابع، مهندس کسری بابایی رئیس اداره روابط عمومی، مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان، پرسنل خدوم، پیشروان بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان، آقای مهندس بهرام کریمی علویجه به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان منصوب شدند.

انتهای پیام/