به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان برخوار(رجبیان)محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی و تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با حضوراقای بابایی مسئول آموزش و پرورش شهرستان وتنی چند از دیگر مسئولین شهرستان و دانش آموزان برتر و مستعدین قرآنی مقاطع […]

به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان برخوار(رجبیان)محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی و تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با حضوراقای بابایی مسئول آموزش و پرورش شهرستان وتنی چند از دیگر مسئولین شهرستان و دانش آموزان برتر و مستعدین قرآنی مقاطع متوسطه اول و دوم روزدوشنبه۹۵/۹/۲۹ در جوار ملکوتی امامزاده ابراهیم بن موسی بن جعفر (ع) برگزار گردید. تلاوت قرآن ، اجرای تواشیح ، خطابه خوانی از جمله برنامه هایی بود که در این محفل برگزار شد .

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد

.

محفل قرآنی با هدف ایجاد رشد و تعالی و آموزش معارف قرآنی و دینی برگزارشد