به گزارش شمال اصفهان؛هجدهمین مانور سراسرس زلزله وایمنی همزمان با سراسر کشور در شهرستان برخوار به صورت نمادین درهنرستان نور شهر دولت آبادبرگزار شد برگزاری این مانور با اعلام فرضی وقوع زلزله در هنرستان و وارد شدن خسارات مالی و جانی به این مرکز آموزشی و وارد عمل شدن سازمانهای امداد رسان آغاز شد.در این […]

به گزارش شمال اصفهان؛هجدهمین مانور سراسرس زلزله وایمنی همزمان با سراسر کشور در شهرستان برخوار به صورت نمادین درهنرستان نور شهر دولت آبادبرگزار شد برگزاری این مانور با اعلام فرضی وقوع زلزله در هنرستان و وارد شدن خسارات مالی و جانی به این مرکز آموزشی و وارد عمل شدن سازمانهای امداد رسان آغاز شد.در این مانور با به صدا درآمدن زنگ زلزله دانش آموزان آموخته های خود را در مورد ایمنی در برابر زلزله به صورت عملی به نمایش گذاشتند و نیروهای امدای جمعیت هلال احمر، آتش نشانی، فوریتهای پزشکی، انتظامی و … از نخستن لحظات بروز زلزله فرضی در محل حاضر و روند اجرایی این مانور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
سپس باپایان زنگ زلزله دانش آموزان در آرامش کامل از ساختمان خارج شدند ودرمراسم پایانی شرکت نمودند .
دراین مراسم ابتدا آقای بابایی مسئول آموزش و پرورش شهرستان ضمن تشکر از برگزار کنندگان این مانور افزود: هدف اصلی از اجرای مانور زلزله در مدارس آشنایی دانش آموزان با راههای برخورد با این بلای طبیعی و انتقال آن به خانواده ها می باشد.
سپس آقای سلطانی سرپرست فرمانداری با بیان اینکه کشور ما از لحاظ موقعیت جغرافیایی در کمربند زلزله و بر روی گسل ها واقع شده دانش آموزان را به فراگیری درست و اصولی آموزشهای مرتبط با زلزله و ایمنی دعوت نمودند. لازم به ذکر است در حاشیه برگزاری این مانور نحوه خاموش کردن آتش به وسیله کپسول آتش نشانی توسط مأمورین آتش نشانی شهرستان به دانش آموزان آموزش داده شد .

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد

.

مانور سراسرس زلزله وایمنی در هنرستان نور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد