صدای برخوار-نماینده شاهین شهر میمه و برخوار گفت : قطار شهری برخوار در پیوست بودجه قرار گرفت و در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۹ میلیارد تومان اختصاص یافت .

به گزارش صدای برخوار،حسینعلی حاجی دلیگانی در جمع اعضای مجمع مشورتی شهرستان برخوار، افزود:اعضای مجموعه مجمع مشورتی ازافراد مرجع جامعه هستند ؛این اعضا می توانند برای آینده شهرستان و شهر دولت آباد اثرگذار باشند و در راستای ارتقا بخشیدن به مسائل شهر و شهرستان اقدام کنند.
وی با اشاره به پافشاری برای اختصاص قطار شهری برای دوشهرستان، تصریح کرد: در سال ۹۱ که مترو در شورای هماهنگی ترافیکی شهرهای شهرستان های کشور مصوب شد به اختصاص قطار شهری به دو شهرستان تاکید کردیم.

نماینده شهرستان اظهار داشت:احداث قطار حومه ای کلانشهر اصفهان به شهرهای جدید و مجلسی به شاهین شهر از طریق حبیب آباد به گز در دستور قرار گرفته تا برخوار به شهرهای جدید وصل شود.
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه دراین شرایط اقتصادی شهرستان های برخوار ، شاهین شهر و میمه ۱۱ جا در فهرست پیوست بودجه قرارگرفته است ، ادامه داد:فرماندار ،شهرداران و مسئولان شهرستان باید از این فرصت استفاده و پیگیری های لازم را انجام دهند.
وی بااشاره به اجرای پروژه جانبازان و تقاطع غیر هم سطح فرزانگان بیان کرد: پیگیری برای ایجاد تقاطع غیر هم سطح فرزانگان وآزادسازی اراضی پروژه جانبازان در حریم اصفهان انجام شده است. اگر آزادسازی اراضی جانبازان سریع انجام نشود مشکلات دیگری به وجود می آید . رینگ نیز به باید به گونه ای اجرا شود که شهرستان آسیب نبیند .

وی درخصوص پروژه پیامبر اعظم گفت :امسال حداقل ۱۷ میلیارد تومان اعتبار دارد و با پیمان کار نیز قراداد بسته شده است لازم است یک هیات متشکل از ریش سفیدان شهرهای واقع در مسیر پروژه پیامبر اعظم در خصوص شناسایی و آزاد سازی مسیر پروژه تشکیل شود.
حاجی دلیگانی درخصوص قطار سریع السیر بیان کرد: این مسیر بافت شهری ،شهرهای دولت آباد دستگرد را تحت تاثیر قرار داده و به صورت مستقیم بر سرنوشت ۷۰ هزار نفر از جمعیت این شهرستان تاثیر می گذارد.

حاجی دلیگانی اظهار کرد:مسیر فعلی قطار سریع السیر برای برخوار آسیب و از سال ۱۳۹۱ نیز مکاتبات ادارای آن انجام در جلسات مختلف نیز درخصوص این موضوع بحث و تبادل نظر شده است.

وی تصریح کرد:قطعا مسیر فعلی قطار سریع السیر برای شهرستان آسیب ایجاد می کند . شورای شهر و شهرداران شهرستان که درگیر این موضوع هستند یک گزارش منطقی و کارشناسی تحویل دهند تا در چارچوب قانون پیگیری های لازم را انجام دهیم.

اناهای پیام /طغیانی