به گزارش  صدای برخوار از دستگرد : آقای محمد اورنگی خورزوقی با ارائه مقاله در خصوص ساختار فعل از گویش خورزوقی و شرکت در این همایش با سخنان خود در خصوص نزدیکی و تشابه گویش خورزوقی با زبان های ایران باستان و ارائه راهکار جهت حفظ و نگهداری این گویش و در مورد پیشینه و […]

به گزارش  صدای برخوار از دستگرد : آقای محمد اورنگی خورزوقی با ارائه مقاله در خصوص ساختار فعل از گویش خورزوقی و شرکت در این همایش با سخنان خود در خصوص نزدیکی و تشابه گویش خورزوقی با زبان های ایران باستان و ارائه راهکار جهت حفظ و نگهداری این گویش و در مورد پیشینه و قدمت کهن برخوار توضیحاتی را در حضور مقامات استانی،محلی و اساتید محترم دانشگاه ارائه نمودند.

نظر به اینکه از شهرستان برخوار برای اولین بار مقاله ایشان در این خصوص مورد قبول اساتید محترم و هیئت کارشناسی همایش قرار گرفته و از مقالات برتر همایش نیز اعلام گردیده است،جا دارد مسئولین و مردم عزیز برخواری از نامبرده تشکری داشته باشند.

قبولی مقاله آقای محمد اورنگی خورزوقی در همایش گویش های استان اصفهان

.

قبولی مقاله آقای محمد اورنگی خورزوقی در همایش گویش های استان اصفهان

/انتهای پیام/شهاب ملایی