خنده معصومانه یک کودک از رفتارهای پدرش، در مدت کوتاهی توجه بسیاری از کاربران را در اینترنت به خود جلب کرده است. بسیاری از کاربران تأکید کرده اند که هنگام دیدن این فیلم مانند کودک و پدرش به خنده افتاده اند. دانلود کلیب خنده‌ای که میلیونها نفر را به خنده انداخت منبع: جام جم نما

خنده معصومانه یک کودک از رفتارهای پدرش، در مدت کوتاهی توجه بسیاری از کاربران را در اینترنت به خود جلب کرده است. بسیاری از کاربران تأکید کرده اند که هنگام دیدن این فیلم مانند کودک و پدرش به خنده افتاده اند.

دانلود کلیب خنده‌ای که میلیونها نفر را به خنده انداخت

منبع: جام جم نما