به گزارش صدای برخوار:علی بابایی مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان برخوار از آغاز فعالیت پایگاه طرح سنجش نوآموزان ابتدایی در شهرستان برخوار خبر داد. بابایی گفت:‌ در شهرستان برخوار فقط یک پایگاه طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان در کانون لقمان حکیم دولت آباد دایر شده و تا پایان مرداد سنجش نو […]

به گزارش صدای برخوار:علی بابایی مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان برخوار از آغاز فعالیت پایگاه طرح سنجش نوآموزان ابتدایی در شهرستان برخوار خبر داد.

بابایی گفت:‌ در شهرستان برخوار فقط یک پایگاه طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان در کانون لقمان حکیم دولت آباد دایر شده و تا پایان مرداد سنجش نو آموزان را انجام می دهد.

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان برخوار افزود: در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان؛ شنوایی،بینایی، هوش و سلامت نوآموزان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی گفت:‌ امسال بیش از دو هزار و ۴۰۰ نو آموز و کلاس اولی در شهرستان برخوار ثبت نام می کنند که باید قبل از ثبت نام در طرح سنجش شرکت کنند.

بابایی افزود: ‌روزانه بطور میانگین ۴۵ نفر در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی شرکت می کنند و کودکانی که دارای مشکل خاص باشند به متخصص معرفی می شوند
/انتهای پیام/ایمنا