به گزارش شمال اصفهان؛ اسفندیار تاجمیری فرماندار شهرستان برخوار عصر امروز از پروژه در حال اجرای آبیاری کم فشار در مزرعه خوشی از توابع دشت دولت آباد بازدید و با کشاورزان گفتگو کرد.در این طرح ۱۲۵ هکتار از اراضی این مزرعه با مشارکت۱۵درصدی کشاورزان بصورت خودیاری و ۸۵درصدی اعتبارات استانی (دولتی) لوله گذاری می شود.طول […]

به گزارش شمال اصفهان؛ اسفندیار تاجمیری فرماندار شهرستان برخوار عصر امروز از پروژه در حال اجرای آبیاری کم فشار در مزرعه خوشی از توابع دشت دولت آباد بازدید و با کشاورزان گفتگو کرد.
در این طرح ۱۲۵ هکتار از اراضی این مزرعه با مشارکت۱۵درصدی کشاورزان بصورت خودیاری و ۸۵درصدی اعتبارات استانی (دولتی) لوله گذاری می شود.
طول شبکه انتقال آب در این طرح شش هزار متر مربع و میزان آب موجود در آن ۴۵ لیتر درثانیه می‌باشد و با افزایش راندمان ۱۰۰در صد افزایش می یابد.
این طرح یکی از روشهای موفق در زمینه ی صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی می‌باشد که به همت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار در حال اجراست.
اسفندیار تاجمیری فرماندار برخوار در این بازدید مشارکت و حضور کشاورزان در اجرای طرح های آبیاری نوین و کشاورزی را سبب افزایش راندمان آب و در نتیجه کشت بیشتر بیان کرد.

فرماندار برخوار از پروژه آبیاری کم فشاردر دولت آباد بازدید کرد.

.

فرماندار برخوار از پروژه آبیاری کم فشاردر دولت آباد بازدید کرد.

.

فرماندار برخوار از پروژه آبیاری کم فشاردر دولت آباد بازدید کرد.

.

فرماندار برخوار از پروژه آبیاری کم فشاردر دولت آباد بازدید کرد.

.

فرماندار برخوار از پروژه آبیاری کم فشاردر دولت آباد بازدید کرد.

.

فرماندار برخوار از پروژه آبیاری کم فشاردر دولت آباد بازدید کرد.