پروژه ملی قطار سریع السیر خواه نا خواه از برخوار عبور خواهد کرد و در این میان مسئولین به جای پرداختن به گرفتن امتیازات درآمدی ویژه این طرح به نفع مردم، آسیبهای آنرا بزرگ می کنند.

به گزارش صدای برخوار؛ مقاله ای توسط طلوع برخوار با عنوان فرصتهایی که دیده نمی شود منتشر شد.

طلوع برخوار – پروژه ملی قطار سریع السیر خواه نا خواه از برخوار عبور خواهد کرد و در این میان مسئولین به جای پرداختن به گرفتن امتیازات درآمدی ویژه این طرح به نفع مردم، آسیبهای آنرا بزرگ می کنند.
داوری – طی نیم قرن گذشته پروژه های عمرانی و توسعه شهری که منافع ملی و استانی در آن وجود داشته است در منطقه برخوار اجرایی شده است که می توان به پروژه احداث نیروگاه شهید منتظری ، پروژه منطقه صنعتی دولت آباد، پروژه ورزشگاه نقش جهان و عبور اتوبان گذر شرق اصفهان اشاره نمود که در همان زمان نیز مثل امروز که قرار است قطار سریع السیر تهران – اصفهان از شهرهای برخوار عبور کند بزرگان و صاحب نظران برخوار با مردم جلسه برگزار می کردند که آسیبهای زیادی دارد ولی متأسفانه هیچ یک از آنها بدنبال گرفتن امتیازات ویژه درآمدی آن، برای مردم اقدامی نکرده اند.
بیست و پنج سال پیش نیز زمانی که پروژه احداث ورزشگاه نقش جهان کلید خورد همه بزرگان و مسئولین بومی برخوار جلسه برگزار کردند و به مردم هم اطلاع رسانی نمودند که این پروژه با آسیبهای که دارد قرار است در زمینهای کشاورزی مردم زحمتکش احداث شود ولی همین نخبگان و صاحبنظران بر آن نشدند که در قرار دادهای واگذاری زمینهای ملکی برخوار به دولت امتیازات درآمدی آنرا به نفع مردم بگیرند و زمانی که پروژه با تمام آسیبهای مخربش به انجام رسید می بینیم که شهرداری اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان است که درآمد آنرا به جیب زده است و فقط زمین خواری و تشکیل پرونده های قضایی آن سهم برخوار شده است.
اگر نگاهی به امتیاز گیری شهرداری اصفهان و شاهین شهر در پروژه قطار سریع السیر داشته باشید می بینیم به جای پرداختن به آسیبهای آن در صدد امتیاز گرفتن و ایجاد درآمد برای توسعه شهر در آینده هستند .
یکی از امتیازاتی که شهرداری شاهین شهر از این پروژه دریافت کرده است حق عبور متروی این شهر بدون هیچگونه پرداختی از این مسیر وسهم خواهی در درآمد حاصل از عبور این قطار است.در مقابل شهرداری ها،مسئولین و صاحب نظران برخوار صرفأ به آسیبهای آن پرداخته اند، که اگر قبل از آزاد سازی مسیر و واگذاری املاک برخوار به این پروژه نتوانند امتیازاتی که درآینده تاثیر زیادی بر توسعه شهرستان دارد و نیازمند پرداخت هزینه است بگیرند مسلماً مانند پروژه ورزشگاه نقش جهان، اتوبان گذر شرق اصفهان و …. همه درآمدهای حاصل از آن در جیب کلانشهر اصفهان و شاهین شهر خواهد بود و این مردم برخوار هستند که بیش از پیش حاشیه نشین اصفهان می شوند.
از دیگر امتیازاتی که مردم برخوار می توانند قبل از شروع پروژه های عمرانی ملی و استانی همچون قطار سریع السیر و اتوبان گذر شرق بگیرند سهیم شدن شهرداریها و دهیاریهای برخوار در ازای آزادسازیها در احداث اقامتگاه های بین راهی و درآمدهای حاصل از آن، سهیم شدن شهرداریها و دهیاریهای برخوار در ازای آزادسازیها بر درآمد حاصل از جابه جای مسافر از طریق شرکتهای خصوصی، حق عبور متروی برخوار در آینده و استفاده از مسیر قطار سریع السیر بدون پرداخت حق اشتراک به ارگانها و نهادهای دولتی،……. است،
صاحب نظران و نمایندگان مردم و مسئولین به جای مقاومت بی نتیجه در برابر این پروژه ملی بدنبال گرفتن امتیازات درآمدی و توسعه ای آن برای برخوار در آینده باشند و به مردم گزارش دهند.

در واکنش به انتشار این متن توسط طلوع برخوار متن زیر به قلم آقای احمد معینی کارشناس ارشد روابط بین الملل و فعال فرهنگی شهرستان برخوار
در چشم برخوار منتشر شد
«فرصت هایی که دیده نمی شود» عنوان سر مقاله یکی از شبکه های اجتماعی شهرستان برخوار است که نگارنده در این مقاله با گزاره های بدیهی به فرصت های قابل اتخاذ از قطار سریع السیر اشاره کرده و در تصدیق آن به امتیاز قطار سریع السیر اشاره کرده است مثلا این که بگوییم چرا می گویید پروژه ذوب آهن خوب نیست!؟ پروژه کارخانه ذوب آهن باعث ایجاد اشتغال است…
حال آن که واقعیت آن است که کارخانه ذوب آهن امان و نفس اصفهان را هم بریده، ولی قطار سریع السیر طبق طرح فعلی در شهرستان فقط تهدید است و حتی هیچ حسن و امتیاز حداقلی هم از آن نمی شود استخراج کرد؛ به بیان دیگر باید فرصت ها نسبت به آسیب ها سنجیده شوند.
برای تفهیم و بررسی بیشتر به چند مورد از تهدیدها و آسیب ها به اختصار اشاره می شود؛ تغییر اکولوژی (زیست) برخوار با ایجاد سد بتنی، دیوار بتی و یا حفر گودال طبق طرح فعلی؛ تخریب مزارع، بافت شهری و تحمیل هزینه های گزاف ملی و شهری به ساختمان ها، جاده، معابر و زمین های مردم؛ عبور از خیابان پیامبر اعظم تنها گذر فرار و ترخیص دولت آباد از ترافیک و تقلیل آسیب های منطقه صنعتی ناشی از گذرگاه عمومی مردم دولت آباد از منطقه صنعتی دولت آباد به طوری که پروژه قطار سریع السیر از مسیر این خیابان عبور می کند؛ ایجاد ایستگاه پیاده سوار و حتی تعمیرگاه قطار سریع السیر در عرض دولت آباد – اصفهان (حد فاصل عرض خیابان تاکسیرانی) و ایجاد پروژه حائل و سد مانع از اتصال معبری از کنار منطقه صنعتی به اصفهان برای دولت آباد؛ سریز جمعیت مهاجر و حاشیه نشین به دولت آباد و تقلیل ارزش ریالی ملک و ساختمان مردم دولت آباد؛ نتایج منفی فرهنگی و منطقه ای ناشی از آثار مخرب زیست محیطی، جمعیتی و موارد بسیار که برای تاکید و به طور خلاصه: آثار مخرب زیست محیطی، تخریب مزارع کشاورزی، جلوه های شهری، سکونتی و جمعیتی، تغییر اکولوژی (بوم شناسی)، افت و کاهش قیمت و ارزش زمین های حریم داخل پروژه و در نهایت سرریز جمعیت حاشیه و زاغه نشین اصفهان در دهه های آتی به دولت آباد که خود چالشی حل نشدنی خواهد بود و به طور کلی سدی در برابر توسعه همه جانبه و فیزیکی شهر دولت آباد به عنوان مرکز شهرستان برخوار و پیشرفت همگن و همسان با کلان شهر اصفهان است که البته با عنایت به درک صحیح همه مسئولان شهرستان برخوار از جمله شهروندان دستگرد، سین و محله های برخوار، این موضوع چالشی بزرگ برای کل شهرستان قابل حل و اصلاح خواهد بود.
قطار سریع السیر اما می تواند فرصت باشد و این فقط در گرو مطالبه صحیح و راهکار دقیق ارسالی به مسئولان ذی ربط است که اگر چه امید کمی به تایید آن می رود اما قطعا با روند مطالبه مدنی و علمی پیش رو و هوشیاری همه مردم و همچنین صاحبان رسانه می تواند اعمال راهکار ارسالی را قریب دانست؛ راهکاری که علاوه بر انتفاع برخوار انتفاع ملی و استانی را به همراه خواهد داشت.
راهکار مطروحه تخصیص و توقف ایستگاه پیاده سوار قطار سریع السیر پشت اراضی شمال دولت آباد (کربکند- سین و دستگرد ) است و اتصال از طریق مترو به قلب شهر اصفهان و ادامه مسیر قطار سریع السیر به سمت شیراز از سمت شمال شرق و کنارگذر شرق اصفهان که در این حالت نه تنها می توان از فرصت هایی که دیده نمی شود صحبت به میان آورد بلکه مستقیما شاهد فرصت آفرینی بدوی و قهری این موضوع برای شهرسان برخوار خواهیم بود. به طوری که در اولین گام برخوار را صاحب مترو و متعاقب آن اصفهان را مترصد هزینه های کمتر ناشی از تخریت و تملک اراضی و ملک و… می کند و نهایتا مسیر بهتر برای اتصال قطار سریع السیر تهران، اصفهان به شیراز در دیدگاه ملی است و یا پیشنهاد های بهتر مسئولان استانی و شهرستانی نماینده شهرستان، فرماندار، شوراهای منتخب شهرهای دولت آباد، دستگرد، سین و… که انتفاع بیشتر منافع مردم به خصوص شهروندان برخواری را حاصل کند.

امتیازات فراوانی که با اعمال پیشنهاد فوق با جزییات بیشتر و بهتر که حتما مسئولان امر در شهرستان و اصفهان به شایستگی به دنبال احقاق آن هستند و در نهایت با احقاق این پیشنهاد می توان به جلب امتیازات هم فکر کرد.

به طور قطع ایجاد اقامتگاه بین راهی و … در مورد قطار سریع السیر منتفی است و کاملا با دهکده المپیک نقش جهان متفاوت است اما اخذ سهمی از سود ناشی از جابجایی مسافران توسط قطار سریع السیر به جهت عبور از برخوار و… شاید امکان داشته باشد مانند حق آلایندگی ناشی از ذوب آهن، صنایع پتروشیمی اصفهان و… اما فقط امکان نه احقاق…!؟ چرا که باید به حال تحقق حقوق آلایندگی های برخوار ناشی از صنایع آلاینده اطراف برخوار و… نیز چاره ای اندیشید.
به طور کلی آوردن راه آهن در داخل شهر به هیچ عنوان گزینه مناسبی نیست. چون مترو، یک راه آهن درون شهری است. راه آهن برون شهری هم یک راه آهن برون شهری است و نقاط اتصال این دو باید ترمینال های قابل قبولی باشد حدفاصل شهر ها و نقاط شهری همانند همه شهرهای پیشرفته دنیا مانند تورنت
و اما پاسخی به واکنش شورای شهر دولت اباد
سخنگوی شورای شهر دولت آباد در پاسخ به متن فرصتهایی که دیده نمی شود بیان داشته اند که نویسنده این متن یکطرفه به قاضی رفته است و از آنها جوابی نخواسته اند ؟
طلوع برخوار – در پاسخ اعضای محترم شورای شهر که بعنوان نماینده عموم مردم شهر دولت آباد هستند می رساند زمانی که شما جلسات هم اندیشی و همفکری خود را به جای برگزاری در مکانهای عمومی و دعوت عموم مردم در اینگونه جلسات، در خانه افراد متملک شهر و دعوت از برخی افراد صاحب نظر و نخبه شهر که خود در زمانی تصدی مدیریت شهرستان بوده اند و در زمان آنها نیز طرح تفصیلی و مطالعاتی عبور قطارسریع السیر نگارش و تایید شده است چگونه می توانند امروز مخالف طرحی شوند که آنرا تایید نموده اند، نکته دیگر اینکه در نحوه اطلاع رسانی عمومی از نتیجه جلسه صرفاً چند عکس از حاضرین در یکی از رسانه های برخط گزارش شده است و هیچگونه اشاره ای به صحبتها و تبادل نظرها بیان نشده است. چگونه انتظار حمایت عموم مردم را دارید.
سوال دیگر اینکه اعضای محترم شورای شهر از زمانی که بر مسند شورای شهر نشسته اند چند بار از رسانه های رسمی شهرستان خواسته اند گزارشی از پیگیریهای حقوق این مردم که توسط آنها انجام شده است را به اطلاع عموم مردم برسانند؟
برخی روشنفکران و مطلعین از وضعیت چگونگی عبور قطار سریع السیر نیز متن فرصتهای که دیده نمی شود را به نقد گرفته اند که هیچگونه فرصتی ندارد در پاسخ این عزیز نیز باید گفت: طرح تفصیلی و مطالعاتی عبور قطار سریع السیر بیش از یک دهه است که از سوی کارشناسان شهرستان،استان،کشور و بین المللی در حال پیگیری است که مسلمأ اعضای شورای شهر فعلی در این زمان اندک چندماهه نمی توانند چنین طرحی را بعنوان یک تهدید معرفی کنند بنابر این اینگونه برداشت می شود که آنها بازیچه دست برخی سیاست زدگان و صاحبان سرمایه هستند که بدنبال اهداف سیاسی و سرمایه ای خود در این شهرستان بوده اند و خود را صاحب نظر و تصمیم گیرنده این مردم می دانند که چه امکانات و نیازهای برای این مردم نیاز است و نمایندگان آنها را چگونه می توانند سرگرم کنند.
در پاسخ قسمت دیگر نقد این عزیز نیز با این سوال بیان می کنیم که آیا تا به حال از تاکسی ها و اتوبوسهای شهر ستان جهت تردد روزانه خود استفاده نموده اید ؟
طی نیم قرن گذشته همانطور که در مقاله گذشته بیان شد مانند امروز روشنفکران و صاحب نظران بومی شهرستان به جای گرفتن امتیازات توسعه ای برای آینده صرفاً تهدیدهای آنرا بزرگ نموده اند بطوری که امروز جدایی از تهدیدهای که آن زمان آنها نگرانش بوده اند، بار هزینه ای و حاشیه نشینی برای مردم برخوار را نیز در پی داشت است چرا که اگر آن زمان مسئولین وقت و همین روشنگران فکری که امروز نیز نگران تهدیدهای پروژه هستند در تفاهم نامه ها و واگذاری املاک مردم برخوار به دولت خواهان سهام و امتیازات حق اشتراکی توسعه شهری را مطالبه می نمودند امروز شاهد جریمه شدن رانندگان تاکسی و اتوبوس شهرستان در صورت تردد و سوار نمودن مسافران شهر اصفهان نبودیم و پرداخت حق ایستگاه نیز بر آنها تحمیل نمی شد که مسافر مجبور باشد نیم ساعت در مبدأ حرکت منتظر بماند تا ظرفیت تاکسی از مسافر تکمیل شود و در مقابل اگر تاکسی اصفهان در شهرستان برخوار مسافری جابه جا نمود هیچ ارگان و یا سازمانی در برخوار نتواند آنرا جریمه کند.
این نمونه ای از تضعیف حقوق شهروندی مردم این شهرستان در مقابل واگذاری املاک و دارایهای مردم شهرستان برخوار است و همانطور که خود شما اشاره کرده اید حق آلایندگی و آسیبهای زیست محیطی نیز در زمان واگذاریها نیز دیده نشده است و بدون هیچ امتیازی املاک و دارایهای این مردم به دولت واگذار شده است مسلماً پروژه قطار سریع السیر نیز همین روند را خواهد گذراند.

پاسخ ناصر معینی،سخنگوی شورای شهر دولت آباد به مطلب طلوع برخوار با عنوان” فرصت هایی که دیده نمی شود”
با عرض سلام خدمت نگارنده مطلبی با موضوع قطار سریع السیر از دوهفته نامه طلوع برخوار و نهایت سپاس از مجموعه این رسانه خبری که طی سالهای اخیر فعالیت های قابل ستایشی در جهت اعتلای نام شهرستان برخوار علی الخصوص شهر دولت آباد داشته اند.
رسالت خبری حکم می کند قبل از آنکه یک خبرنگار قصد نگارش مطلبی در رسانه و ارائه به مخاطبان خود را داشته باشد، از افراد مطلع و مسئولانی که در موضوع مربوطه به صورت مستقیم درگیر هستند ، مصاحبه و کسب اطلاع کند ، سپس با توجه به همه اطلاعات ، موضوع را در رسانه خود منتشر نماید تا مخاطب درک صحیحی از موضوع داشته باشند .
موضوع قطار سریع السیر و عبور ۳۰ کیلومتر پایانی آن از برخوار و اصفهان سالهاست که مطرح شده و طی آن مسئولان مختلفی در آن تاثیر گذار بوده اند.
در زمان آقای حسینی (نماینده اسبق) و شهرداری آقای حاج محمد زارعان نامه نگاری و پیگیری این موضوع انجام شد و با شهرداران شهرستان جلسه ای ترتیب داده شد و قرار بر این شد که مشاوری به خدمت گرفته شود و موضوع را به طور کامل بررسی نماید.
۸۰ میلیون برای این کار در نظر گرفته شد که شهرداری دولت آباد سهم ۱۲ میلیونی خود را پرداخت کرد ولی به دلیل عدم پرداخت توسط دیگر شهرداران وقت شهرستان این کار به صورت ناقص باقی ماند.
طرح اولیه این پروژه در شهرستان برخوار از کنار اتوبان معلم (اصفهان شاهین شهر ) بود که به دلایلی نا معلوم به مسیر فعلی (عبور از بین شهرهای دولت آباد و دستگرد و رسیدن به پشت المپیک و به تازگی در ادامه ، تغییر مسیر از وسط منطقه صنعتی و حرکت به سمت شیراز ) تغییر یافته است.
اجرای پروژه قطار سریع السیر تهران اصفهان ادامه پیدا کرد تا پشت محدوده شهرستان برخوار رسید.
به دوره جناب آقای حاجی رسید و ایشان نیز از سال ۹۲ پیگیری های لازم را در این خصوص انجام دادند و هر زمان مسئولان کشوری و استانی را به شهرستان دعوت کردند و قصد اصلاح مسیر را داشتند.
اما به دلیل اختلافات دوره چهارم شهردار و شورای دولت آبادو عدم همکاری و پیگیری موضوع با جناب آقای حاجی این موضوع مغفول واقع شد .طرح در این شهرستان به صورت فعلی تصویب شد.
نوبت به شوراهای دوره پنجم دولت آباد رسید و از همان روزهای نخستین بعد از انتخابات همگی دوستان نسبت به این قضیه حساسیت ویژه ای نشان دادند و کار مطالعه روی آن را در کنار پروژه انتخاب شهردار به صورت جدی در دستور کار قرار داد.
جلسات متعددی با کارشناسان و مسئولان شهرستان و استان برقرار و از جناب آقای حاجی درخواست ویژه ای برای پیگیری این موضوع انجام و ایشان نیز بحق مجدانه پیگیر شدند و جلسات مختلفی با وزیر و مسئولان مربوطه ترتیب دادند ‌.
عبور قطار سریع السیر به خودی خود دارای محسنات ویژه ای برای مبدا ، مقصد و شهرهایی که در آن ایستگاه تعبیه شده است دارد
امابرای شهرهایی که فقط و فقط این راه سخت و خشن ریلی را نظاره گر هستند جز آثار مخرب زیست محیطی و از بین بردن مزارع و…. چیز دیگری درپی ندارد
در شهرستان برخوار این آثار شدت بسیار بیشتری خواهد داشت
به طوری که بعد از عبور از شهر سین بین شهرهای دولت آباد و دستگرد یک دیوار حائل به ارتفاع ۳ متر ایجاد شده و دقیقا روی مسیر ادامه بلوار جانبازان که مردم دولت آباد سالهاست منتظر گشایش آن هستند به سمت المپیک حرکت و یک ایستگاه سواره و پیاده مسافر ایجاد و سپس با یک تغییر زاویه ۹۰ درجه ای به سمت منطقه صنعتی وآن را به دو نیم تقسیم کرده و از آنجا به سمت شیراز حرکت خواهدکرد.
لازم به ذکراست که قبلا عبور رینگ چهارم هم ازمنطقه صنعتی طراحی شده ودرصورت اجرا آن هم منطقه را به دو نیم تقسیم خواهد کرد.
جدا از آثار مخربی که عبوراین قطار به صورت عادی برای هر شهری دارد برای این شهرستان به صورت یک ویرانگر است و عملا شهرستان برخوار رادر حاشیه خواهد برد و انواع و اقسام معضلات اجتماعی سرازیر آن خواهد شد.
شورای شهر دوره پنجم دولت آباد طی جلساتی مردم را در جریان این پدیده و آینده شومی که در اثر اجرای این طرح در انتظار آنها خواهد بود ، مطلع کرد.الان کمتر کسی است که از این طرح خبر نداشته باشد.
در پاسخ به مطلبی که در مجله طلوع برخوار در خصوص اینکه پروژه قطار سریع السیر تهران اصفهان بالاخره انجام خواهد شد باید گفت که ما نیز هیچ شکی در این موضوع نداریم
اما نحوه عبور آن از شهرستان برخوار با طرح فعلی امکان پذیر نیست.
چون از بالاترین مقام اجرایی شهرستان یعنی فرماندار ، همچنین نماینده محترم و اعضای شورای شهر تا عموم مردم عزیز شهرستان همه و همه مخالف عبور این پروژه به صورت فعلی از شهرستان برخوار هستند.
اما شوراهای اسلامی دولت آباد و دستگرد با همکاری مسئولان شهرستان به دنبال تبدیل این تهدید به فرصت هستند.
شورای شهر دولت آباد مشاوران ویژه و متخصصی در اختیار گرفته است و در حال تهیه طرح پیشنهادی و فاز صفر این پروژه هستند تا با تغییر طرح فعلی و تصویب آن ، بهترین استفاده را از عبور قطار سریع السیر از شهرستان برخوار داشته باشیم.
این طرح فعلا در حال مطالعه است و در صورت تصویب به اطلاع عموم خواهد رسید.
امیدواریم با عنایت حق تعالی و تلاشهای مجدانه مسئولان محترم شهرستان و همچنین حمایت اصحاب رسانه در اطلاع رسانی صحیح و صبوری و پشتیبانی مردم ولایتمدار شهرستان برخوار بتوانیم از حقوق مردم دفاع و وکیل لایقی برای آنها باشیم.
ناصرمعینی سخنگوی شورای شهر دولت آباد
/انتهای پیام/