به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با هفته دفاع مقدس رژه یگان موتور با شعار اقتدار بسیج برگزار شد و در ادامه ۱۹ گلزارهای شهدا با هفت اکیپ مسوولان در شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد .در این رژه ، یگان موتوری از شهرهای دولت آباد، دستگرد، خورزوق،‌ سین و حبیب آباد عبور کردند .‌ […]

به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با هفته دفاع مقدس رژه یگان موتور با شعار اقتدار بسیج برگزار شد و در ادامه ۱۹ گلزارهای شهدا با هفت اکیپ مسوولان در شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد .
در این رژه ، یگان موتوری از شهرهای دولت آباد، دستگرد، خورزوق،‌ سین و حبیب آباد عبور کردند .‌

غبار روبی 19گلزار شهدای شهرستان برخوار برگزار شد

.

غبار روبی 19گلزار شهدای شهرستان برخوار برگزار شد

.

غبار روبی 19گلزار شهدای شهرستان برخوار برگزار شد

.

غبار روبی 19گلزار شهدای شهرستان برخوار برگزار شد

.

غبار روبی 19گلزار شهدای شهرستان برخوار برگزار شد

.

غبار روبی 19گلزار شهدای شهرستان برخوار برگزار شد

.

غبار روبی 19گلزار شهدای شهرستان برخوار برگزار شد

.

غبار روبی 19گلزار شهدای شهرستان برخوار برگزار شد