به گزارش شمال اصفهان؛عطر امروز مراسم غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای شهر خورزوق به مناسبت شهادت شهید بهشتی و ۷۲تن از یارانش وهفته قوه قضائیه با حضور دادستان محترم ، رئیس محترم دادگستری ،امام جمعه محترم خورزوق، فرمانده انتظامی شهرستان ، معاون محترم فرماندار ودیگر مسئولین شهرستان و با حضور مردم شهید پرور شهر […]

به گزارش شمال اصفهان؛عطر امروز مراسم غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای شهر خورزوق به مناسبت شهادت شهید بهشتی و ۷۲تن از یارانش وهفته قوه قضائیه با حضور دادستان محترم ، رئیس محترم دادگستری ،امام جمعه محترم خورزوق، فرمانده انتظامی شهرستان ، معاون محترم فرماندار ودیگر مسئولین شهرستان و با حضور مردم شهید پرور شهر خورزوق برگزارشد.

غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای خورزوق به مناسبت شهادت شهید بهشتی

.

غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای خورزوق به مناسبت شهادت شهید بهشتی

.

غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای خورزوق به مناسبت شهادت شهید بهشتی

.

غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای خورزوق به مناسبت شهادت شهید بهشتی

.

غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای خورزوق به مناسبت شهادت شهید بهشتی

.

غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای خورزوق به مناسبت شهادت شهید بهشتی

.

غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای خورزوق به مناسبت شهادت شهید بهشتی

.

غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای خورزوق به مناسبت شهادت شهید بهشتی

.

غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای خورزوق به مناسبت شهادت شهید بهشتی

.

غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای خورزوق به مناسبت شهادت شهید بهشتی

.

غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای خورزوق به مناسبت شهادت شهید بهشتی