تصویری که مشاهده می‌کنید در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ از دفتر هواپیمایی ملی ایران در پاریس گرفته شده است. پوستر امام خمینی پشت شیشه ساختمان، خبر از پیروزی قریب الوقوع انقلاب می‎دهد.

تصویری که مشاهده می‌کنید در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ از دفتر هواپیمایی ملی ایران در پاریس گرفته شده است. پوستر امام خمینی پشت شیشه ساختمان، خبر از پیروزی قریب الوقوع انقلاب می‎دهد.

عکس: دفتر هواپیمایی ایران در پاریس؛ ۱۲ بهمن ۱۳۵۷