شمال اصفهان؛برگزاری نماز عید سعید فطر باحضور باشکوه مردم شهید پرور شهر سین برخوار در جوار امامزاده سید کمال الدین حسینی (ع) . . . . . . . . .

شمال اصفهان؛برگزاری نماز عید سعید فطر باحضور باشکوه مردم شهید پرور شهر سین برخوار در جوار امامزاده سید کمال الدین حسینی (ع)

عکس/نماز عید فطر در سین برخوار

.

عکس/نماز عید فطر در سین برخوار

.

عکس/نماز عید فطر در سین برخوار

.

عکس/نماز عید فطر در سین برخوار

.

عکس/نماز عید فطر در سین برخوار

.

عکس/نماز عید فطر در سین برخوار

.

عکس/نماز عید فطر در سین برخوار

.

عکس/نماز عید فطر در سین برخوار

.

عکس/نماز عید فطر در سین برخوار

.

عکس/نماز عید فطر در سین برخوار