به گزارش صدای برخوار ؛ غبار روبی مزار مطهر شهدای گرانقدر شهر حبیب آباد با حضور شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر ، مسئولین شهرستان و عموم مردم شهید پرور این شهر برگزار شد

به گزارش صدای برخوار ؛ غبار روبی مزار مطهر شهدای گرانقدر شهر حبیب آباد با حضور شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر ، مسئولین شهرستان و عموم مردم شهید پرور این شهر برگزار شد