صدای برخوار-همچنان تصادفات در بلوار امام خمینی رخ داده و خسارت جانی و مالی برای مردم دولت آباد به همراه دارد.

به گزارش صدای برخوار،پروژه ادامه بلوار جانبازان که برای ایجاد مسیر امن جهت تردد مردم آغاز شده ، بیش از یک سال است که بخاطر بازنگری در مسیر این پروژه در حریم اصفهان به تعویق افتاده است .
مسیر این پروژه سال ۹۷ در شورای برنامه ریزی استان مصوب شده و علیرغم اینکه در جلسات متعدد و دو جلسه اخیر در در محل معاونت عمرانی استانداری و شورای ترافیک استان برگزار شد، بر اجرای مسیر مصوب تاکید شده ، اما همچنان اقدام عملی در این زمینه انجام نگرفته است.
فرماندار برخوار طی جلسه ای با اصحاب رسانه گفت: درصورت عدم شروع این پروژه طی دوره اخیر با توجه به تغییرات مدیریتی و شورای شهر امکان تعویق این پروژه تا دوسال آینده وجود دارد.
رئیس شورای شهر دولت آباد گفت: شهرداری و شورای شهر بارها جهت همکاری و تعامل با شهرداری اصفهان در زمینه شناسی مالکین و آزادسازی مسیر اعلام آمادگی کردند ولی تاکنون جلسه ای جهت همکاری دراین زمینه تشکیل نشده و ما همچنان منتظر اعلام نظر شهرداری و استانداری جهت برگزاری جلسات هماهنگی هستیم.
حیدریان افزود: هدف از اجرای این پروژه ،ایجاد مسیر امن جهت تردد مردم شهر دولت آباد از مسیر کارشناسی شده است و به تعویق افتادن پروژه سبب خسارت جانی و مالی به مردم می گردد.
وی تصریح کرد:امیدواریم همچون میدان فرزانگان در سایه تعامل با شهرداری اصفهان و به پشتوانه نماینده محترم شهرستان و همچنین نظر به مصوبه اخیر شورای ترافیک مبنی بر اجرای مسیر مصوب، هرچه زودتر شاهد اجرای ادامه این مسیر در شهر اصفهان و تحقق خواسته ۲۰ساله مردم دولت آباد باشیم.
متاسفانه طی یکماه اخیر شاهد دوتصادف منجر به مرگ در بلوار امام خمینی بوده که این موضوع خود دلیل بر لزوم تسریع در اجرای پروژه ادامه جانبازان در حریم شهر اصفهان میباشد.
انتهای پیام /