به گزارش شمال اصفهان؛شبکه بهداشت و درمان شهرستان با عنایت به برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی طرح وارنیش تراپی دانش آموزان ابتدایی را در تمامی مدارس سطح شهرستان از اواسط مهرماه سال جاری آغاز کرد .نوبت اول طرح کشوری پیشگیری از پوسیدگی دندانی دانش آموزان ابتدایی از طریق وارنیش فلوراید […]

به گزارش شمال اصفهان؛شبکه بهداشت و درمان شهرستان با عنایت به برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی طرح وارنیش تراپی دانش آموزان ابتدایی را در تمامی مدارس سطح شهرستان از اواسط مهرماه سال جاری آغاز کرد .نوبت اول طرح کشوری پیشگیری از پوسیدگی دندانی دانش آموزان ابتدایی از طریق وارنیش فلوراید تراپی با هدف ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان با همکاری اداره آموزش و پرورش و واحد سلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس و پرسنل واحد های محیطی در۶۵ مدرسه شهرستان به اجرا درآمد . در این طرح ضمن معاینه و آموزش بهداشت دهان و دندان ، جهت ۱۲۱۲۲نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی وارنیش فلوراید تراپی انجام گردید.
این طرح از پنجم مهرماه آغاز و تا پایان آذر ماه ادامه داشت .

طرح وارنیش تراپی دانش آموزان ابتدایی در شهرستان برخوار اجرا شد

.

طرح وارنیش تراپی دانش آموزان ابتدایی در شهرستان برخوار اجرا شد