نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: ۶میلیون نیازمند که فاقد امکان توانمند‌سازی‌ در نهادهای حمایتی هستند در فقر مطلق به‌سرمی‌برند و مجلس نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی افزود: بنابر رایزنی‌های صورت‌گرفته با نمایندگان، این طرح با امضای سلایق مختلف سیاسی تقدیم خواهد شد. […]

 نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: ۶میلیون نیازمند که فاقد امکان توانمند‌سازی‌ در نهادهای حمایتی هستند در فقر مطلق به‌سرمی‌برند و مجلس نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی افزود: بنابر رایزنی‌های صورت‌گرفته با نمایندگان، این طرح با امضای سلایق مختلف سیاسی تقدیم خواهد شد.

براساس این طرح، دولت موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۵به‌منظور تأمین حداقل معاش خانواده سالخوردگان و ازکارافتادگانی که به علل جسمی و روحی قادر به کسب درآمد به‌صورت موقت یا دائم نیستند به خانواده‌های چهارنفره ۵۰درصد حقوق و مزایای یک کارگر با حداقل دستمزد قانون کار را به‌عنوان مستمری ماهانه پرداخت کند. به گفته وی این طرح شامل خانواده‌هایی می‌شود که سرپرست آن بیشتر از ۶۰سال داشته باشد یا سرپرست آن به‌صورت موقت یا دائم از کار افتاده باشد.بنا بر تخمین‌های اولیه ۶میلیون نفر در ایران از مزایای این طرح مجلس برخوردار خواهند شد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: موضوع این قانون کسانی است که ارتباط آنها با اقتصاد به‌طور کامل قطع شده است و این افراد حتی درصورتی که وضع اشتغال در جامعه به حالت مطلوب برسد و تقاضا برای کارگر وجود داشته باشد فاقد توانایی لازم برای کار کردن هستند. مهم‌ترین بخش این افراد، سالمندان و افراد بیمار مزمن و معلولان هستند. به گفته وی در حال حاضر کمیته امداد و بهزیستی این افراد را تحت پوشش قرار می‌دهند اما از یکسو الزامی برای تحت پوشش قرار دادن ندارند و درصورتی که بودجه داشته باشند افراد در صف را تحت پوشش قرار می‌دهند و از سوی دیگر مستمری مکفی برای زنده ماندن در اختیار این افراد قرار نمی‌دهند. بنا بر آمار کمیته امداد امام و بهزیستی تعداد این افراد حدود ۶میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

بنابر آمار کمیته امداد درمجموع ۷۷۴هزار و۵۰۴خانواده به دلایلی مانند ازکارافتادگی، بیماری یا معلولیت سرپرست تحت پوشش هستند. به استناد آمار کمیته امداد که البته تا سال۹۲را پوشش می‌دهد، تعداد نفرات این خانوار‌ها به ۲میلیون‌و۵۰هزار نفر می‌رسد. علاوه بر این، کمیته امداد یک‌ میلیون مددجوی سالمند بالای ۶۰سال دارد که همراه با افراد تحت تکفل‌شان در سال۹۳بیش از ۲میلیون‌و۵۰هزار نفر بوده‌اند.

همچنین براساس آمار، مستمری‌بگیران بهزیستی ۴۹۸هزارو۸۵۸خانواده هستند که با احتساب افراد تحت پوشش تعداد این افراد به یک‌میلیون و ۱۵۳هزار نفر می‌رسد. به این ترتیب در ایران حدود ۲میلیون‌و۲۰۰هزار خانوار با جمعیت ۵میلیون‌و۳۰۰هزار نفر داریم که هیچ درآمدی جز کمک‌ نهادهای حمایتی و یارانه ندارند. با درنظر گرفتن به روز نبودن آمار و خطاهای احتمالی می‌توان این جمعیت را تا ۶میلیون نفر تخمین زد.ده‌ها نماینده مجلس برای حمایت قانونی از ۶میلیون ازکارافتاده بی‌درآمد و خانواده‌های تحت تکفل آنان اعلام آمادگی کرده‌اند.
 
 

طرح دوفوریتی مجلس برای حمایت از ۶میلیون نفر‌

 منبع: روزنامه همشهری