صدای برخوار-پختن آش در روز شنبه اول سال یکی از رسومات دیرینه ایرانیان است که از گذشته انجام میگرفت و همچنان نیز ادامه دارد.

به گزارش صدای برخوار، آش رشته شنبه اول سال غالبا با رشته طبخ می شود،رشته هایی که در قدیم به صورت سنتی تهیه می شد .
در زمان گذشته خبری از چرخ گوشت و وسایل امروزی نبود و حتی برای بریدن رشته خانم وسایل مخصوص مانند تخته های بزرگ چوبی ،وردنه و سینی بزرگ که به راحتی خمیر تهیه شده را به شکل رشته در بیاوردند نداشتد؛بدین منظور خمیر تهیه شده را کشیده تا به شکل رشته درآوردند

از آنجایی که شنبه شروع هفته و آغاز فعالیت است مردان در روز شنبه اول سال برای تهیه رشته به یاری بانوان رفته و با کشیدن خمیر آن را به شکل رشته در می آوردند .
این سنت دیرینه با این هدف صورت میگرفت که تا پایان سال سر رشته کار ها به دستشان باشد و با یاری خداوند سال جدید را با موفیت رقم بزنند.
انتهای پیام/مهناز طغیانی