صدای برخوار ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار از محکومیت متصدی یک واحد آجرپزی آلاینده خبر داد.

به گزارش صدای برخوار ؛ محمد ولیدمغربی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی شکایت اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان علیه متصدی یک واحد توید آجر که با فعالیت خود موجب آلودگی هوای منطقه و مزاحمت برای واحدهای صنعتی مجاور شده بود، پس از بررسی پرونده و مستندات ارائه شده با صدور حکمی توسط مرجع قضائی رسیدگی کننده به این شکایت، مسؤول این واحد از بابت ارتکاب بزه بر علیه بهداشت عمومی به تحمل ۳ ماه و ۲ روز حبس و منع از اشتغال به مدت ۲ ماه محکوم شد.
همچنین دادگاه حکم به منع از اشتقال به شغل تولید آجر به هرنوع و نحو به مدت یکماه به عنوان مجازات تکمیلی صادر نموده است
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار افزود: فعالیت واحدهای آلاینده پایش مستمر شده و پیگیری لازم تا حصول نتیجه نهایی و رفع آلودگی و مزاحمت، از طریق این اداره انجام خواهد شد.

/انتهای پیام/