صدای برخوار- برای دو واحد دامداری آلوده کننده محیط زیست در شهرستان برخوار حکم قضایی صادر شد.

به گزارش صدای برخوار به نقل از پارما ،محمد ولید مغربی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار گفت: در راستای بررسی و پایش های زیست محیطی توسط کارشناسان این اداره دو واحد گاوداری به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی و رعایت نکردن الزمات زیست محیطی، آلودگی این واحد ها محرز و مسلم شناخته شد.

وی اظهار داشت: توجه به پیگیری های قضایی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره در خصوص دو واحد آلوده کننده محیط زیست در شهرستان برخوار و ارجاع امر به مقام قضایی، پس از رسیدگی های صورت گرفته تهدید علیه بهداشت عمومی بودن فعالیت واحدهای گاوداری محرز و مسلم دانسته و حکم به محکومیت نامبردگان به ازائ هر کدام به مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی صادر شد.

هر اقدامی‌ که‌ تهدید علیه‌ بهداشت‌ عمومی و محیط زیست‌ شناخته‌ شود بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ممنوع‌ است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز ‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

طبق قانون منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری تغییر دهد که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد.

انتهای پیام /طغیانی