به گزرش شمال اصفهان؛همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس، صبح امروز صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد .در این آیین مسوولان پس از ادای احترام به یادمان شهدا از استقرار نیروها در میدان بازدید کردند .در پایان از خانواده شهدای مدافع حرم شهرستان تجلیل به عمل آمد. . […]

به گزرش شمال اصفهان؛همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس، صبح امروز صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد .
در این آیین مسوولان پس از ادای احترام به یادمان شهدا از استقرار نیروها در میدان بازدید کردند .
در پایان از خانواده شهدای مدافع حرم شهرستان تجلیل به عمل آمد.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد

.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد

.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد

.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد

.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد

.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد

.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد

.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد

.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد

.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد

.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد

.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد

.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد

.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی برخوار در سپاه ناحیه برخوار برگزار شد