به گزارش شمال اصفهان؛شعری زیبا که توسط شاعر گرانقدر برادر حامد نریمانی (ازاد)شاعر اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی شمال اصفهان در وصف شهدای مدافع حرم شهرستان برخوار سروده شده است اول شهید مدافع حرم حضرت عباسدر نزد اربابمان حسین او علمدار کربلاستسردار عشق بوده و این بس افتخار ماستیک جنگ و صد شهید از اقتدارو وفای […]

به گزارش شمال اصفهان؛شعری زیبا که توسط شاعر گرانقدر برادر حامد نریمانی (ازاد)شاعر اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی شمال اصفهان در وصف شهدای مدافع حرم شهرستان برخوار سروده شده است

شعری زیبا در وصف شهدای مدافع حرم شهرستان برخوار

اول شهید مدافع حرم حضرت عباس
در نزد اربابمان حسین او علمدار کربلاست
سردار عشق بوده و این بس افتخار ماست
یک جنگ و صد شهید از اقتدارو وفای ماست
بعداز نبرد یوسفیان این زمان نوبت شماست
این چند شهید هم که هست از سپاه ماست
دیده بودند یک نفر در حال قرآن خواندنست
آنطرف تر مرتضی در فکر پیکار و نبردی دیگراست
ای که گفتی حامی ما زینب است
هرچه باشد غصه امشب،فکر ما شهادت است
زین سبب گفت ،شاعر که رسولی دلبریده است
در این ره سید هادی هم پریده است
گرد پیری بر سرو رویم نشست
مرگ سجادم که شد پشتم شکست
آخرین سردار هم در دل بسی احساس داشت
خادمی هم قدرتی چون حضرت عباس داشت
دیگر کسی اینجا به جز مردان حق اهل صفا نیست
دیگر کسی دنبال راه شهدا نیست
دیگر کسی دلتنگ عصر جمعه ها نیست
دیگر کسی در فکر و یاد جبهه ها نیست
شاعر دوست عزیزم برادر نریمانی

درباره حامد نریمانی