به گزارش شمال اصفهان ؛شعری زیبا با عنوان “رمضان و کرامت انسان ها” از شاعر گرانقدر حبیب آباد خانم فاطمه شکل آبادی تقدیم شما روزه داران یک نفس فاصله مانده ست ک انسان بشویم غرق بخشودگی خالق سبحان بشویم نوبت بنده نوازی ست خدا میخواهد جمله در محضر او آمده, مهمان بشویموقت تنگ است بیایید […]

به گزارش شمال اصفهان ؛شعری زیبا با عنوان “رمضان و کرامت انسان ها” از شاعر گرانقدر حبیب آباد خانم فاطمه شکل آبادی تقدیم شما روزه داران

یک نفس فاصله مانده ست ک انسان بشویم
غرق بخشودگی خالق سبحان بشویم
نوبت بنده نوازی ست خدا میخواهد
جمله در محضر او آمده, مهمان بشویم
وقت تنگ است بیایید ب حق الفرقان
محض خشنودی او قاری قرآن بشویم
بتکانیم غبار از تن باورهامان
تا کمی خالی از این, ظاهر ایمان بشویم!
بس کنیم این همه عصیان گری و کج خلقی
از سر عشق کمی گوش ب فرمان بشویم
ب یقین در دل این ماه منور باید
که رها از شرر پنجه ی شیطان بشویم

کاش پرواز کنیم از قفس تنگ غرور
صاحب معرفت و جود کریمان بشویم

کاش مانند علی در دل شبهای سیاه
باخبر از بدی حال یتیمان بشویم

کاش یک لحظه فقط باز به خود برگردیم
تا مگر غرق در اندیشه ی جانان بشویم

کلیه حقوق این شعر متعلق به شاعر گرانقدر حبیب آباد خانم فاطمه شکل آبادی بوده وهر گونه کپی برداری ممنوع می باشد