به گزارش شمال اصفهان؛سیتی سنترشمال اصفهان با حضور سیستانی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری اصفهان در شهر خورزوق برخوار افتتاح شد .این سیتی سنتر با پنج هزارو ۵۰۰ متر مربع مساحت و چهارده هزار مترمربع زیر بنا در ۳۶ ماه درشهر خورزوق برخوار ساخته شد.این مجموعه تجاری دارای پنج طبقه شامل زیرزمین پارکینگ، همکف، […]

به گزارش شمال اصفهان؛سیتی سنترشمال اصفهان با حضور سیستانی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری اصفهان در شهر خورزوق برخوار افتتاح شد .
این سیتی سنتر با پنج هزارو ۵۰۰ متر مربع مساحت و چهارده هزار مترمربع زیر بنا در ۳۶ ماه درشهر خورزوق برخوار ساخته شد.
این مجموعه تجاری دارای پنج طبقه شامل زیرزمین پارکینگ، همکف، ۵۴ واحد تجاری، طبقه اول ۵۶ واحد تجاری طبقه دوم هایپرمارکت و طبقه سوم رستوران با هزینه ای افزون بر۱۹۵ میلیارد ریال اعتبار ساخته شده است.
این مجموعه تجاری در ورودی شهرک سیمرغ شهر خورزوق قرار گرفته است.

سیتی سنترشمال اصفهان در شهر خورزوق برخوار افتتاح شد

.

سیتی سنترشمال اصفهان در شهر خورزوق برخوار افتتاح شد

.

سیتی سنترشمال اصفهان در شهر خورزوق برخوار افتتاح شد

.
تلفنهای تماس از مجموعه سیتی سنتر خورزوق