به گزارش شمال اصفهان؛انفجارهای پشت سرهم و صدور پروانه های جدید اکتشاف و بهره برداری معادن صدای اهالی روستای دنبی را در آورد .اهالی روستای دنبی برخوار برای سومین بار با تجمع در جاده ورودی روستا،‌به صدور پروانه های اکتشاف معادن سنگ و انفجارهای آزار دهنده اعتراض کردند .اهالی این روستا فعالیت سنگ شکن در […]

به گزارش شمال اصفهان؛انفجارهای پشت سرهم و صدور پروانه های جدید اکتشاف و بهره برداری معادن صدای اهالی روستای دنبی را در آورد .
اهالی روستای دنبی برخوار برای سومین بار با تجمع در جاده ورودی روستا،‌به صدور پروانه های اکتشاف معادن سنگ و انفجارهای آزار دهنده اعتراض کردند .
اهالی این روستا فعالیت سنگ شکن در این معادن درطول روز و ایجاد گرد غبار و آلودگی هوا و آلودگی صوتی و تخریب مراتع کشاورزی را دلیل تجمع خود اعلام کردند .
ساکنین روستا می گویند برای روستاییانی که زندگی آنها از کشاورزی و دامپروری است ممنوعیت چرای دام برای احیا مراتع صادر می شود ولی آلودگی و گرد و غبار معادن برای اهالی و کودکان بی گناه روستا اشکالی ندارد و خشکیده شده مراتع با گرد و غبار معادن ممنوعیت ندارد.
اهالی روستای دنبی خواستار تعطیلی معادن برداشت سنگ و جلوگیری از صدور پروانه های جدید معدن هستند .

سومین تجمع و اعتراض اهالی روستای دنبی