به گزارش صدای برخوار ؛ به نقل از واحد روابط عمومی شهرداری سین ، پس از ماه ها تحقیق و بررسی توسط کارشناسان و مدیران شهری همچنین نظر سنجی از شهروندان و نخبگان شهر ، سند راهبردی شهر سین تدوین و به شورای اسلامی شهر و دفتر امور شهری استانداری اصفهان تقدیم گردید. در واقع […]

به گزارش صدای برخوار ؛ به نقل از واحد روابط عمومی شهرداری سین ، پس از ماه ها تحقیق و بررسی توسط کارشناسان و مدیران شهری همچنین نظر سنجی از شهروندان و نخبگان شهر ، سند راهبردی شهر سین تدوین و به شورای اسلامی شهر و دفتر امور شهری استانداری اصفهان تقدیم گردید.

در واقع برنامه راهبردی یا همان سند چشم انداز که غالبا ۱۰ ساله تدوین می شود توصیف روشن و فشرده‌ای از حیات مدنی که شهر در آینده و پس از به فعالیّت درآمدن کلیه ظرفیت‌های بالقوه‌اش پیدا می‌کند را شامل می شود .

سه ویژگی عمده چشم‌انداز عبارتند از: روشن و فشرده بودن، معطوف به آینده بودن و به فعلیّت درآوردن تمامی توان‌های بالقوه شهر. چشم‌انداز تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که «این شهر تا سال ۱۴۰۴ توان بالقوه چه چیزی شدن را دارد؟
برای تعیین چشم ‌انداز ابتدا نیاز است که ازطرق مختلف فرصت‌ها،تهدیدها،قابلیت ‌ها و مشکلات شهر شناسایی وباتوجه به امکانات و توانایی ‌ها ی بالقوه و بالفعل شهر، دورنمای شهرتعیین گردد وبرای بهره‌گیری ازفرصت‌ها و قابلیت‌ها وکاهش تهدیدها ورفع مشکلات چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری شود. چشم‌اندازعبارتی است که بیانگر مقصد و نهایتی است که سازمان می‌خواهد در آینده به آن دست یابد، همچنین بیانگر آن نقطه ایده‌آلی که سازمان در آرزوی رسیدن به آن است. روند تهیه سند چشم انداز یک شهر بدین صورت است که پس از بررسی عوامل محیطی و داخلی شهر و شهرداری، اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه کشور و با بهره‌گیری از نقطه نظرات مشاوران، خبرگان و شهروندان، کلمات کلیدی اولیه جهت ترسیم چشم‌انداز انتخاب می گردد. سپس کلمات کلیدی توسط کمیته راهبری و خبرگان شهر وزندهی شده و در نهایت پس از بررسی ابعاد چشم‌انداز نهایی می گردد.
سند چشم‌انداز جهت‌دهنده برنامه‌ها برای دستیابی به منافع واقعی در شهر است.این پیش‌بینی از آینده یعنی این که امروز مدیران شهری سین آمادگی بهتری کسب کرده‌اند تا با ایستادن روبروی چالش‌ها، فرصت‌ها را شناسایی کرده و مخاطرات را از دیدگاهی برتر و خاص مدیریت کنند. با در دست داشتن اطلاعات موثق از شرایط کنونی، آنها قادر به تصمیم‌گیری بین چشم‌انداز بلندمدت و اقدامات کوتاه‌مدت خواهند داشت. از سوی دیگر، شهری که به صورت فعالانه‌ای برای آینده خود برنامه‌ریزی نکند، قریب به یقین دچار عقب‌افتادگی خواهد شد.
بدیهی است در شرایطی که شهر با چالش‌های بسیار زیادی مواجه باشد، بعید است که همه پیشرفت‌های دلخواه بلافاصله و بی‌درنگ اتفاق بیفتد. بنابراین شهر موفق شهری است که با ایجاد شتاب حرکتی از طریق اجرای پروژه‌های بااولویتی که همسو با چشم‌انداز کلی شهر باشد، حرکت خود را آغاز کند. در این راستا برنامه‌ریزی کمک می‌کند تا موضوعات مبرم و منابع موجود شناسایی شده و تضمین می‌کند که اقدامات و ابتکارات اجرایی،زائد نبوده یا در جهت متفاوتی قرار نمی‌گیرند. همچنین در این سند راهبردی اهداف کلان نیز مشخص گردیده است ،آرمان‌ها یا هدف‌های کلان یعنی نتیجه‌های خاصی که شهرداری می‌کوشد پس از تعیین مأموریت خود در یک دوره بلندمدت به دست آورد.

مقصود از دوره بلندمدت، دوره‌ای است که بیش از دو سال باشد. این اهداف برای موفقیت سازمان لازم و ضروری هستند چون که تعیین‌کننده مسیر آن است. هدف‌های بلندمدت می‌توانند چالش‌گر، قابل سنجش، باثبات، معقول و روشن باشند. برای رسیدن به هدف‌های کلان و بلندمدت، اهداف سالانه‌ای که هدف‌های کوتاه‌مدتی هستند تعریف می‌شود. این اهداف باید قابل سنجش، کمّی، چالش‌گر، واقعی، سازگار با سایر اهداف و اولویت‌بندی‌شده باشند. آرمان‌هایی که پشتیبان دستیابی به چشم‌انداز شهر سین بوده و نهادهای مدیریت شهری باید برای تحقق چشم‌انداز به آنها جامه عمل بپوشانند، عبارتند از:
۱٫ افزایش درآمدهای پایدار ۲٫ افزایش برخورداری عموم شهروندان ازخدمات متعادل و متوازن ۳٫ افزایش سطح آگاهی و سرمایه اجتماعی ۴٫ توسعه بهره ور منابع سازمانی بارویکرد پایداری همچنین در این سند ر