انتظار مردم از اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر درگام دوم انقلاب تلاش در توسعه وپیشرفت همه جانبه شهر حبیب آباد است.

به گزارش صدای برخوار؛ دکتر حسن محسنی یاد داشتی با عنوان سخنی با اعضای شورای شهر حبیب آباد منتشر کردند که به شرح زیر می باشد

انتظار مردم از اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر درگام دوم انقلاب تلاش در توسعه وپیشرفت همه جانبه شهر حبیب آباد است.

“حبیب آباد” شهرعالمان و اندیشمندان،شهر شهیدپرور وبه جهت همین توانمندی ها،شهر مردمان سخت کوش و زحمت کش نام گرفته است،شهری که به جهت ظرفیت و توانمندی های بسیارش به سهم خود،علماء،استادان و پزشکان و مهندسان بسیاری را به جامعه بشری هدیه نموده است واین امانت نسل به نسل تا همیشه تاریخ با انتخاب مدیران کارآمد ،خلاق وتوانمند ادامه خواهد یافت.
به همین جهت مسوولیت و رسالت اعضای شورای اسلامی شهر که منتخب مردم می باشند ودر جایگاه “سیاست گذاری”،” برنامه ریزی”،” تصمیم گیری” و “نظارت” انجام وظیفه خواهند نمود بسیارمهم وسنگین خواهدبود.
اکنون و در گام دوم انقلاب شکوهمنداسلامی ودر سال ۱۴۰۰ و ورود به قرن جدید،انتظار مردم از اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر که سکان هدایت و مدیریت شهری را به پشتوانه حضور و رأی مردم بر عهده می گیرند توجه به امور زیربنایی و زیر ساخت های شهری وتلاش در جهت رشد وتوسعه هر چه بیشتر “حبیب آباد” است.برهمین اساس توجه منتخبان مردم را به موارد زیر معطوف می دارد،باشد که انشاالله درسایه الطاف الهی و توجهات حضرت ولی عصر(عج)ونصب العین قرار دادن توصیه ها وسفارشات مقام معظم رهبری و مسوولان خدوم نظام اسلامی درخدمت به مردم عزیز که تنها خواسته آنان پیشرفت،توسعه و توجه عدالت محورانه به جای جای شهر است موفق باشند:
۱-انتظارمیرود اعضای شورای شهر فارغ از هرنوع گرایش به منظور پیشبرد امور مربوط به توسعه وپیشرفت شهر،تعامل مستمر وسازنده ای را با مسوولان،نهادها،سازمان ها و بخصوص علمای اعلام و امام جمعه محترم داشته باشند.
۲-ازجمله مطالبات مردم در هر دوره،موضوع حمل ونقل بین شهری است.بنابراین برنامه ریزی ومرتفع ساختن مشکلات مردم دراین زمینه می تواند به کاستن بسیاری از مشکلات کمک شایانی نماید.
۳-یکی از مطالبات مردم،شفافیت پارلمان شهری باآنهاست.انتظاراین است شورای اسلامی دوره ششم ضمن تعامل کلیه اعضاء با یکدیگر،بامردم شهر در همه امور با شفافیت سخن گفته و نقد منصفانه را به گوش جان شنوا باشند.
۴-توجه به جای جای شهر و پرهیز از محله محوری در توسعه و پیشرفت حبیب آباد از مواردی است که اجرای توسعه عدالت محور را به همراه خواهد داشت.
۵-توجه به بهسازی فضای سبز با استفاده از شیوه نوین در مصرف آب،بخصوص ورودی شهر می تواند،شهریت حبیب آباد را بیشتر جلوه نماید.موضوعی که تاکنون آنچنان توجهی به آن صورت نگرفته است.
۶-توجه و پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به بافت جدید شهر،بخصوص مجموعه مسکن مهر حصار کشی آن ،پیگیری ادامه توسعه واجرایی شدن فاضلاب شهرو… ازمواردی است که نیاز به توجه دارد.
۷-استفاده حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی موجود در شهرواستفاده از توان جوانان،صاحب نظران،علمای معظم و…می تواند شورای اسلامی شهر را درانجام رسالت و مسوولیت خود پشتیبان باشد.
۸-مهمترین وظیفه شورای اسلامی شهر،انتخاب مدیراجرایی شهر،یعنی شهردارمی باشد.شهرداری که در خدمت شورای شهرباشد وبتواند با تعامل با شورای شهر،مصوبات آن را که ازسر خیرخواهی و دلسوزی وبا کار کارشناسی مصوب شده است اجرایی نماید.بنابراین شورای اسلامی شهرباانجام کار کارشناسی در انتخاب شهرداری توانمند که بتواند در شهر تحول ایجاد کند، شهرداری با چهره کاری،مدیریت توانمند،برنامه محور،متعهدومتخصص وبا تجربه،داشتن قدرت تعامل باشورا،مردم و سایرنهادها وسازمانها،داشتن برنامه استراتژیک وبلندمدت برای حبیب آباد،داشتن روحیه عمرانی و فرهنگی و…وبهره گیری ازنظرات نخبگان و مردم شهرومسلط به قوانین شهری و توانایی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را انتخاب نمایند.البته توجه به ظرفیت حبیب آباد دراین زمینه و انتخاب مدیر اجرایی شهر از بین دلسوزان حبیب آبادی به عنوان اولین تجربه می تواند فصل جدیدی در توسعه حبیب آباد را رقم زند.
امیداست اعضای شورای اسلامی شهر با تکیه برتعهدات دینی و اخلاقی و انجام وظیفه شرعی خود در جهت پذیرش بار مسوولیت و امانت مدیریت شهری،درجهت توسعه و پیشرفت شهری، عدالت محور، مجدانه تلاش نمایند وبا اطمینان بعداز چهارسال خدمتگزاری با ارائه کارنامه ای درخشان به پیشگاه خداوندبزرگ و مردم عزیز،خشنود و خرسند باشند.انشاالله.
حسن محسنی-مردادماه۱۴۰۰
فرزندکوچک ملت بزرگ ایران