به گزارش شمال اصفهان؛فتو کلیپ فعالیت های چهار سال اخیر بسیج دانشجویی شهید همت دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد در زمان تصدی برادر بسیجی مهدی فروغی به سمت مسول بسیج دانشجویی دانشگاه در ضمن گفتنی ست به دلیل نبود امکانات ُ بسیاری از فعالیت ها از چشم دوربین دور مانده است اما نزد خداوند متعال […]

به گزارش شمال اصفهان؛فتو کلیپ فعالیت های چهار سال اخیر بسیج دانشجویی شهید همت دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد در زمان تصدی برادر بسیجی مهدی فروغی به سمت مسول بسیج دانشجویی دانشگاه در ضمن گفتنی ست به دلیل نبود امکانات ُ بسیاری از فعالیت ها از چشم دوربین دور مانده است اما نزد خداوند متعال ماندگار است …. ان شاالله
تهیه شده در کانون سایبری بسیج دانشجویی شهید همت