صدای برخوار-رئیس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای شهرستان برخوار گفت : ساماندهی و استانداردسازی زورخانه های شهرستان برخوار در دست اقدام قرار دارد.

صدای برخوار-رئیس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای شهرستان برخوار گفت : ساماندهی و استانداردسازی زورخانه های شهرستان برخوار در دست اقدام قرار دارد.

منصور صادقی در گفت و گو با صدای برخوار با بیان اینکه اکثر زورخانه های شهرستان برخوار استاندارد نیست ، افزود: زورخانه شهرسین و شاپور آباد را میتوان از جمله زورخانه های استاندارد تلقی کرد و قطب قهرمانان این ورزش باستانی در شهر سین و شاپور آباد می باشد.

وی تصریح کرد: تا کنون پیگیری  در راستای تشکیل هیات امنا این رشته ورزشی انجام نشده بود که در این زمینه ما با نماینده شورای هر شهر هیات امنا سه زورخانه را مشخص کردیم ؛ افراد هیات امنا متشکل از مرشد ، سرپرست ، خزانه دار، تدارکات برای ساماندهی این رشته ورزشی در شهرها تعیین شدند.همچنین بیمه ورزشکاران و رتبه بندی مرشدها در دست اقدام است.

رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای شهرستان برخوار با اشاره به کاهش فعالیت ورزشکاران این رشته ورزشی باستانی ، اظهارداشت: ورزش زورخانه ای از لحاظ اخلاق مداری ، فنی ، زیبایی و جذابیت سرامد است ؛ با توجه به اینکه این ورزش متعلق به ایران و از گذشته دور در کشور ما قرار دارد ونقش مهمی در احیای نمادهای ملی و مذهبی دارد؛ ضروری است بستر فعالیت در این رشته فراهم شود.

صادقی  در ادامه با بیان اینکه ۹ زورخانه در شهرستان برخوار فعالیت می کنند ؛گفت : درشهر علی آباد و کمشچه زورخانه ای وجود ندارد و هیچ فعالیتی در زمینه این ورزش باستانی انجام نمی شود که مکاتبات اداری برای فعالیت ورزش زورخانه ای در این دو شهر انجام شده است .

وی بیان کرد: ایجاد بستر ،زیرساخت ها، و انگیزه برای فعالیت جوانان و نوجوانان علاقه مند از جمله برنامه های ما می باشد که در این زمینه تدابیری اندیشیده شده است.

رئیس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای شهرستان برخوار افزود: در راستای حمایت و ایجاد انگیزه برای فعالیت زورخانه های شهرستان حساب بانکی برای هیات امنا زورخانه ها مشخص شده که مبلغی برای کمک به زورخانه ها به این حساب ها واریز می شود .

صادقی با اشاره به اینکه زورخانه مولای درویشان شهر سین با ۳۰۰ متر زیربنا تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد خاطرنشان کرد: تا کنون ۳۰۰ میلیون  تومان برای ساخت این زورخانه هزینه شده و برای اتمام ۲۰۰ میلیون هزینه لازم است؛امیدواریم با جذب خیرین زورخانه های ناقص را هر چه سریع تر تمام کنیم .

انتهای پیام/مهنازطغیانی