به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با سراسر کشور، صبح امروز زنگ مهر و مقاومت و ایثار در شهرستان برخوار نواخته شد .این زنگ با حضور امینی و باقرزاده نماینده وزارت آموزش و پرورش و مسوولان برخوار برگزار شد .علی بابایی مدیر آموزش و پرورش برخوار هدف از حضور حسن امینی از دفتر آموزش های فنی و […]

به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با سراسر کشور، صبح امروز زنگ مهر و مقاومت و ایثار در شهرستان برخوار نواخته شد .
این زنگ با حضور امینی و باقرزاده نماینده وزارت آموزش و پرورش و مسوولان برخوار برگزار شد .
علی بابایی مدیر آموزش و پرورش برخوار هدف از حضور حسن امینی از دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش و محمدرضا باقرزاده از اداره کل امور مالی و ذی حسابی وزارت آموزش و پرورش را ارزیابی پروژه مهر و بازگشایی مدارس شهرستان برخوار نام برد .
زنگ مهر و مقاومت و ایثار با حضور دانش آموزان در جوار امامزاده ادهم ابن موسی بن جعفر علیه السلام نواخته شد .

زنگ مهر و مقاومت و ایثار در شهرستان برخوار نواخته شد

.

زنگ مهر و مقاومت و ایثار در شهرستان برخوار نواخته شد