زلزله ای نسبتا شدید دقایقی پیش بخش هایی از استانهای فارس و بوشهر را لرزاند .

به گزارش صدای برخوار، زمین لرزه دقایقی بعد از نیمه شب یکشنبه بخش هایی از استانهای فارس و بوشهر را لرزاند این زمین لرزه در شیراز هم احساس شد.
گزارش مقدماتی زمین‌لرزه
بزرگی: ۴.۷
محل وقوع: استان فارس – حوالی بالاده
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۰۰:۲۳:۲۶
طول جغرافیایی: ۵۲
عرض جغرافیایی: ۲۹.۴۹
عمق زمین‌لرزه: ۱۸ کیلومتر
نزدیک‌ترین شهرها:
۲۴ کیلومتری بالاده (فارس)
۲۴ کیلومتری خانه زنیان (فارس)
۳۶ کیلومتری کازرون (فارس)

نزدیکترین مراکز استان:
۵۲ کیلومتری شیراز
۱۲۸ کیلومتری بوشهر
منبع : مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران