به گزارش شمال اصفهان؛مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار از زایمان موفق در اورژانس ۱۱۵ دولت آباد خبر داد .حسن کمالی گفت: پس از تماس یک خانواده از شهرک امام حسین علیه السلام دولت آباد به اورژانس ۱۱۵، پرسنل اورژانس ۱۱۵ دولت آباد در زمان انتقال با توجه به درد مادر و نبود زایشگاه […]

به گزارش شمال اصفهان؛مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار از زایمان موفق در اورژانس ۱۱۵ دولت آباد خبر داد .
حسن کمالی گفت: پس از تماس یک خانواده از شهرک امام حسین علیه السلام دولت آباد به اورژانس ۱۱۵، پرسنل اورژانس ۱۱۵ دولت آباد در زمان انتقال با توجه به درد مادر و نبود زایشگاه در شهرستان برخوار ،‌ اقدام به زایمان کردند که با موفقیت انجام شد .
این زایمان توسط آقای رحیمی و صادقیان از اورژانس دولت آباد انجام شد که مادر و نوزاد با حال عمومی خوب تحویل بیمارستان غرضی اصفهان شدند.