صدای برخوار-شاید بتوان علت سرعت پایین اجرای پروژه جانبازان ضعف مسئولان در پیگیری و اجرای پروژه هایی همچون قطار سریع السیر و رینگ چهارم دانست.

صدای برخوار-شاید بتوان علت سرعت پایین اجرای پروژه جانبازان ضعف مسئولان در پیگیری و اجرای پروژه هایی همچون قطار سریع السیر و رینگ چهارم دانست.
به گزارش صدای برخوار ، مردم نجیب دولت آباد تاکنون سر پروژه های متعدد کوتاه آمده اند ؛ نمونه بارز این امر میدان فرزانگان ، که هم اکنون دود این کوتاهی ها در چشمان رفته است و اما حال باید با دید بهتری مسائل پیرامون شهر را رصد کنند.
بیش از ۱۹ سال است که از اجرای پروژه جانبازان می گذرد و پس از توافق بر سر میدان فرزانگان بنا بود احداث زیر گذر و اجرای پروژه جانبازان در دستور کار قرار بگیرد . پس از اخذ مجوز مسیر و پیش بینی ردیف بودجه و فروش زمین در منطقه صنعتی این پروژه در حریم دولت آباد جانی دوباره گرفت ، اما همچنان قسمت حساس این پروژه انتهای حریم شهر دولت آباد آغاز نشده است همچنین بار ها مسئولان شهری دولت آباد درخصوص در لاین شرقی از انعقاد قرارداد با پیمان کار خبر داده اند درحالی که هنوز حتی آزادسازی این مسیر آغاز نشده است .
شهرداری اصفهان نیز همچنان با گذشت ۹ در زمینه آزادسازی مسیر اقدام نکرده است .
ماه گذشته شهرداری اصفهان در زمینه اقدامات اولیه جهت شناسایی مالکین و آزادسازی مسیر جانبازان و احداث زیر گذر در میدان فرزانگان قول داد و در این راستا مقرر شد هر ماه یک جلسه در این زمینه تشکیل شود . چه کسی برای برگزاری جلسات پیگیری می کند ؟
با وجود فروش زمین در منطقه صنعتی ، عقد قرارداد با پیمان کار و راهکار قانونی جهت آزادسازی مسیر در لاین مانعی برای اجرای این پروژه در حریم دولت آباد مشاهده نمی شود اما چرا این پروژه تا انتهای حریم پیش نرفته است ؟
چرا شهرداری دولت آباد برای آزادسازی مسیر لاین شرقی از طریق قانونی اقدام نکرده است ؟
چرا با گذشت ۹ ماه از توافق انجام شده با شهرداری اصفهان هنوز برای آزادسازی مسیر اقدام نشده است ؟
پشت پرده این پروژه چیست ؟
آیا این پروژه با قطار سریع السیر و رینگ چهارم گره خورده است ؟

آیا شهردار دولت آباد پروژه ای با اهمیت تر از جانبازان به عنوان اصلی ترین مطالبات مردم در دست اقدام دارد ؟

آیا نماینده برخوار و فرماندار نباید در زمینه اجرای این پروژه در حریم اصفهان پیگیری بیشتری داشته باشند؟

انتهای پیام / طغیانی