به گزارش شمال اصفهان ؛به نقل از روایط عمومی فرمانداری برخوار؛صبح امروز رزمایش اقتدار ودفاع شهری با حضور فرماندارمحترم شهرستان،فرمانده محترم انتظامی شهرستان به همراه جانشین وپرسنل این یگان،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان،هیئت امناء امامزاده ابراهیم،اورژانس شبکه بهداشت و پرسنل واحد های انتظامی تحت امر درامامزاده ابراهیم برگزار شد. . . .

به گزارش شمال اصفهان ؛به نقل از روایط عمومی فرمانداری برخوار؛صبح امروز رزمایش اقتدار ودفاع شهری با حضور فرماندارمحترم شهرستان،فرمانده محترم انتظامی شهرستان به همراه جانشین وپرسنل این یگان،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان،هیئت امناء امامزاده ابراهیم،اورژانس شبکه بهداشت و پرسنل واحد های انتظامی تحت امر درامامزاده ابراهیم برگزار شد.

رزمایش اقتدار ودفاع شهری در برخوار برگزار شد+عکس

.

رزمایش اقتدار ودفاع شهری در برخوار برگزار شد+عکس

.

رزمایش اقتدار ودفاع شهری در برخوار برگزار شد+عکس

.

رزمایش اقتدار ودفاع شهری در برخوار برگزار شد+عکس