به گزارش شمال اصفهان؛ مسئولین شهرستان برخوار همراه با بانوان این شهرستان به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب از میدان انقلاب تا مزار شهدای گمنام شهرستان راهپیمایی نموده و سپس در اجتماع مدافعان حریم خانواده شرکت نمودند. وبا شهدای گمنام تجدید بیعت کردندبانوان شهرستان با در دست داشتن تصاویر شهدای این شهرستان یاد آور […]

به گزارش شمال اصفهان؛ مسئولین شهرستان برخوار همراه با بانوان این شهرستان به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب از میدان انقلاب تا مزار شهدای گمنام شهرستان راهپیمایی نموده و سپس در اجتماع مدافعان حریم خانواده شرکت نمودند. وبا شهدای گمنام تجدید بیعت کردند
بانوان شهرستان با در دست داشتن تصاویر شهدای این شهرستان یاد آور این بودند که این شهیدان برای حفظ حجاب وعفاف بانوان میهن خون خود را فدا کردند.
پلاکاردهایی که در دست بانوان شهرستان برخوار بود
فکر کن چند چفیه خونی شد تا چادری خاکی نشود
خواهرم این لیاس تنگ چیست/پوشش چسبان رنگا رنگ چیست
حفظ چادر حفظ دین ومذهب است/شیوه زهرا ودرس زینب است

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

.

راهپیمایی و اجتماع روز ملی عفاف و حجاب در شهرستان برخوار+ تصویر و فیلم

دانلود فیلم
تماشا در آپارات
اشتراک گذاری این خبر در تلگرام با دوستانتان